Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Konkurencijos tarybos veiklaĮvadas. Konkurencijos taryba. Tarybos nariai. Konkurencijos tarybos naujoji administracijos struktūra ir funkcijos. Lietuvos respublikos konkurencijos tarybos nuostatai. Bendrosios nuostatos. Konkurencijos tarybos uždaviniai ir funkcijos. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos. Konkurencijos tarybos struktūra ir darbo organizavimas. Lėšų šaltiniai ir lėšų naudojimas. Finansinės veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Konkurencijos politika Lietuvoje šiandien. Konkurencijos įstatymas. Koncentracija. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos taryba. Ūkio subjektams taikomos sankcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucinės teisės įtaka kitoms teisės šakoms (2)Įvadas. Konstitucinė teisė kaip atskira teisės šaka. Konstitucinės teisės įtakojantis pobūdis. Išvados. Skaityti daugiau
Konsulinių įstaigų funkcijosĮžanga. Konsulinių įstaigų bendrieji bruožai. Konsulinių įstaigų funkcijos. Subjektai. Atskiros konsulinių pareigūnų funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Korupcija ir viešieji pirkimai. Tyrimo ypatumaiĮvadas. Korupcija. Viešieji pirkimai. Korupcija ir viešieji pirkimai. Tyrimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Korupcija. Korupcija aukštojoje mokyklojeKorupcijos teoriniai aspektai. Samprata. Rūšys. Priežastys ir pasekmės. Kova su korupcija. Kovos su korupcija Lietuvoje ir Latvijoje analizė. Teisinės bazės analizė. Antikorupcinių institucijų veikla. Antikorupcinių tyrimų analizė. Aukštųjų mokyklų subjektų santykis su korupcija. Korupcijos sampratos aukštosiose mokyklose. Korupcijos prevencijos kryptys. Skaityti daugiau
Kosminės erdvės teisinė samprataKosminės erdvės samprata. Kosminės erdvės teisinis režimas. Kosminės erdvės ribų nustatymas. kosminės ir oro erdvės delimitacija. Dangaus kūnų, esančių kosminėje erdvėje teisinė padėtis. Kosminių objektų teisinė padėtis kosminėje erdvėje. Kosminių objektų ekipažų narių teisinė padėtis. Valstybių bendradarbiavimas įgyvendinant veiklą kosminėje erdvėje. Atsakomybė už pažeidimus tyrinėjant ir naudojant kosminę erdvę. Išvados. Skaityti daugiau
Kovos su korupcija būdai LietuvojeĮvadas. Korupcijos apibrėžimas. Kovos su korupcija priemonės. Priemonių prieš korupciją efektyvumas. Nacionalinė kovos su korupcija programa. Išvados. Skaityti daugiau
Krėvos sutartis (1385 metai) ir jos teisinis įvertinimasĮžanga. Dėstomoji dalis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Lenkijos karalystė iki Krėvos sutarties sudarymo. Pagrindinės Krėvos sutarties priežastys. Krėvos sutartis ir jos padariniai. Teisinis Krėvos sutarties įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kriminalistikos metodaiOperatyvioji kriminalistikos technika. Trasologija. Rankų pėdsakai. Naujos kriminalistikos technikos šakos ir jų plėtros tendencijos. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė fonoskopija. Mikroobjektų tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kriminologija. Kriminologiniai duomenysĮvadas. Dėstomoji dalis. Kriminologiniai duomenys, jų gavimo būdai. Stebėjimas. Kriminologinė statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Kvaziteisminės institucijosĮvadas. Kvaziteismo sąvoka. Kvaziteismo paskirtis, atliekamos funkcijos ir ypatybės. Kvaziteismo institucijos. Jungtinėse Amerikos valstijoje (JAV). Didžiojoje Britanijoje (D.B.). Lietuvoje. Kvaziteismų lyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Law firmIntroduction-History. Gender Relations in the Law Firm. A Glimpse to Personal Lives. Motherhood in the Law Firms. Glass ceiling. Efforts to Make Life at Law Firms Better. Last word. Skaityti daugiau
Lietuvos admininistracinių teismų sistema lyginamuoju aspektuAdministracinės justicijos modeliai. Lietuvos administracinių teismų sistemos kūrimasis. Administracinių teismų sistemos struktūra: pakopos ir instancijos. Administracinių teismų kompetencija. Apygardos teismų kompetencija. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų lyginamoji analizė. Kasacijos problema Lietuvos administracinių teismų sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos advokatūraĮvadas. Sąvokos ir trumpiniai. Teisės aktai reglamentuojantys advokatūrą ir jos veiklą. Lietuvos advokatūra. Samprata. Advokatūros esmė, tikslas ir uždaviniai. Veikla. Valdymas. Advokatūros organai. Visuotinis advokatų susirinkimas. Advokatų taryba. Advokatų garbės teismas. Revizijos komisija. Komitetai. Advokatūros nariai. Svarbu. Narystė tarptautinėse organizacijose. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės aparatasĮžanga. Didysis kunigaikštis ir Ponų taryba. LDK seimas. Centrinės valdymo institucijos. Vietos valdymo institucijos. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismaiĮvadas. Valdovo teismas kaip aukščiausioji apeliacinė instancija. Vyriausiojo Tribunolo įsteigimas. Tribunolo struktūra ir kompetencija. Žemės teismas ir jo kompetencija. Pilies teismas ir jo kompetencija. Pakamario teismas ir jo kompetencija. Skaityti daugiau
Lietuvos krikštas (2)Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Lietuvos padėtis XIV amžiaus pabaigoje. Krikštytojo pasirinkimo problema. Lietuvos krikštas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai mano gyvenimeĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais ir jų pritaikymu asmeniniame gyvenime. Lietuvos respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos (LR) aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) sveikatos draudimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) bibliotekų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės kalbos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) kūno kultūros ir sporto įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) kino įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai mano gyvenime (2)Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su LR įstatymais ir jų taikymu mano gyvenime. Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Lietuvos Respublikos Darbo įstatymų kodeksas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir raidaTeismų sistema. Bendrosios kompetencijos teismai. Bendrosios kompetencijos teismų struktūra. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Specializuoti teismai. Specializuotų teismų struktūra. Apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teismų raida. Teismų sistema 1918-1933 metais. Teismų kompetencija. Teismų sistema 1933-1940 metais. Teismų kompetencija. Sovietų Lietuvos teismų sistema. Skaityti daugiau
......