Šperos.lt > Teisė
Teisės pažeidimai elektroninėje erdvėje ir jų prevencija (2)Įvadas. Kompiuteriniai nusikaltimai. Civiliniai deliktai elektroninėje erdvėje. Kompiuterinių nusikaltimų prevencijos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimai elektroninėje erdvėje ir jų prevencija (3)Įvadas. Teisės saugomų vertybių ir interesų pažeidimų elektroninėje erdvėje klasifikavimas ir bendrosios ypatybės, skirtumai nuo tradicinių teisės pažeidimų. Žmogaus pagrindinių teisių ir laisvių pažeidimai, kompiuteriniai nusikaltimai ir civiliniai deliktai. Reglamentavimas Lietuvoje ir užsienyje, galimos prevencijos priemonės. Išvada. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybėTeisės pažeidimų sudėtis. Teisės pažeidimų požymiai. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė (2)Įvadas. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Teisės pažeidimasĮvadas. Teisės pažeidimo sąvoka. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas ir jo rūšysĮvadas. Teisės pažeidimas ir jo požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimai ir kiti nukrypimai nuo teisėtvarkos. Teisės pažeidimų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas ir jo rūšys (2)Įvadas. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Išvada. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas ir jo rūšys (4)Įvadas. Teisėto elgesio samprata. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimų klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas ir jo rūšys (5)Įvadas. Teisės pažeidimai. Priešingumas teisei. Teisės pažeidimai ir kiti nukrypimai nuo teisėtvarkos. Teisės pažeidimų rūšys. Nusikaltimai. Baudžiamieji nusižengimai. Administracinės ir baudžiamosios teisės pažeidimų panašumai bei skirtumai. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo požymiai. Valstybės reakcija į padarytus teisės pažeidimus. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybėĮvadas. Teisės pažeidimų esmė. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė. Teisės atsakomybės veikimas. Teisinės atsakomybės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo analizėĮvadas. Teisės pažeidimo analizė. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikaltimo sudėties sąvoka. Nusikaltimo sudėties elementai. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimas. Nusikaltimo sudėtis - baudžiamosios atsakomybės pagrindas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo analizė (2)Įvadas. Teisės pažeidimo analizė. Situacijos pristatymas. Situacijos analizė pagal objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Situacijos analizė baudžiamuoju požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo rūšysĮvadas. Teisės pažeidimo samprata ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Nusikaltimai. Nusižengimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo rūšys (2)Įvadas. Teisės pažeidimo samprata ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Nusikaltimai. Nusižengimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo samprataĮvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo esmė, sąvoka, požymiai ir rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Sankcijos taikymas teisinės atsakomybės institute. Teisės pažeidimo ir sankcijos taikymo sąveika. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo samprata. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarkaĮvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo samprata. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka (2)Įvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų klasifikavimas. Kasmetinės atostogos, jų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų rūšys. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūraĮvadas. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą. Teisės normos. Jos elementai: hipotezė, dispozicija ir sankcija. Skaityti daugiau
Teisės požymiai, šaltiniai ir ryšys su moraleTeisės požymiai. Teisės šaltiniai. Ryšys su morale. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės principaiĮvadas. Teisės principai. Teisės principų pavidalai. Teisės principų rūšys. Teisės principai, formuluojantys bendruosius teisių ir pareigų vienovės tikslus, šaltinius ir įgyvendinimo sąlygas. Teisės principai, konkretinantys teisių ir pareigų vienovę tarpšakiniu lygmeniu. Teisės principai, konkretinantys teisių ir pareigų vienovę teisės šakos lygmeniu. Teisės principai, konkretinantys (įgyvendinantys) teisių ir pareigų vienovę teisės institutų lygmeniu. Išvados. Skaityti daugiau
......