Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės kursiniai darbai

Teisės kursiniai darbai (188 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Diplomatija (2)

  Įžanga. Diplomatinių ir konsulinių imunitetų bei privilegijų samprata. Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos imunitetai ir privilegijos. Diplomatų ir konsulinių pareigūnų bei jų šeimos narių imunitetai ir privilegijos. Kitų diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos darbuotojų imunitetai ir privilegijos. Diplomatinių bei konsulinių imunitetų ir privilegijų galiojimo pradžia ir pasibaigimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-12-30
 • Diplomatinė gynyba: teisinio reglamentavimo tendencija šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje

  Įvadas. Diplomatinė piliečių gynyba Lietuvoje. Piliečių diplomatinės gynybos sąlygos ir tvarka. Diplomatinė gynyba kaip diplomatinės atstovybės funkcija. Diplomatinės gynybos priemonės. Valstybės atsakomybė ir elgesys su užsieniečiais. Valstybės atsakomybę šalinančios aplinkybės. Pilietybė – svarbi diplomatinės gynybos sąlyga. Valstybių atstovybių ir valstybių atstovų statusas tarptautinėse organizacijose. Žmogaus teisių reglamentavimas pasauliniu mastu. Žmogaus teisių reglamentavimas Europos sąjungoje. Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos struktūra ir joje išdėstytos žmogaus teisės. Apibendrinimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-26
 • DNR tyrimai: galimybės ir jų panaudojimo praktika Lietuvoje

  Įžanga. Kas yra DNR? DNR analizės metodai. Konkrečių biologinių objektų tyrimai. Kas atlieka DNR tyrimus? Galimybės ir praktika. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-10-21
 • Dokumentinis procesas

  Įvadas. Istorinės dokumentinio proceso ištakos. Reikalavimai, dėl kurių gali būti pareiškiami ieškiniai dokumentinio proceso tvarka. Ieškinio dokumentinio proceso tvarka pareiškimas. Tretieji asmenys dokumentiniame procese. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimo eiga. Dokumentinio proceso atsisakymas. Preliminarus sprendimas. Atsakovo prieštaravimai. Bylos eiga teismui juos priėmus. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-02-08
 • Dovanojimo sutarties raida romėnų teisėje

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Sutarčių formų raida romėnų teisėje. "XII lentelių įstatyme" numatytos sutartys. Daiktinės sutartys. Sutarčių tipai pagal prievolės atsiradimo pagrindą. Romėnų teisės paktai. Darbo metodai ir priemonės. Romėnų teisės sutarčių rūšys. Dovanojimo sutarties raida Romėnų teisėje. Romėnų teisės prievolė – dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutarties raidos Romėnų teisėje analizė. Romėnų teisės ir Lietuvos respublikos sutarčių lyginamoji analizė. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Romėnų teisės terminų aiškinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Teisė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-04-27
 • Draudimo formos ir rūšys

  Įvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomosios draudimo formos rūšys. Draudimo rūšys. Draudimo klasifikacija užsienyje. Išvada.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-05-17
 • Draudimo įmonių valdymas ir kontrolė

  Įvadas. Draudimo veikla. Draudimo įmonės pavadinimas ir verslo planas. Draudimo įmonės kapitalas. Draudimo veiklos licenzija ir jos išdavimas. Draudimo įmonės valdymas: skaidrus, patikimas ir apdairus. Draudimo įmonės apskaita, atskaitomybė ir auditas. Draudimo brokerių įmonė. Priežiūros komisija ir jos sudėtis. Priežiūros komisijos funkcijos. Priežiūros komisijos teisės. Draudimo įmonės veiklos vidaus kontrolė. Priežiūros komisijos rengiami patikrinimai. Teismo taikomos priemonės. Priežiūros komisijos taikomos poveikio priemonės. Priežiūros komisijos skiriamos baudos. Savanoriškas, priverstinis draudimo įmonės likvidavimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-10
 • Draudimo sutartis (3)

  Summary. Įvadas. Draudimo sutarties samprata, dalykas, forma ir požymiai, kuriais ji atskiriama nuo kitų sutarčių. Draudimo sutarties šalys. Jų teisės ir pareigos bei pasikeitimas. Draudiko samprata, jo teisės ir pareigos. Draudėjo samprata, jo teisės ir pareigos. Kiti draudimo sutarties dalyviai. Draudimo sutarties šalių pasikeitimas sutartyje. Draudimo sutarties sudarymo tvarka ir jos sudėtinės dalys. Draudimo taisyklės. Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo sutarčių aiškinimas. Draudimo sutarties terminai. Pasibaigimas ir negaliojimas. išvados ir pasiūlymai.
  Teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-30
 • Esminės pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos

  Įvadas. Esminių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų bendroji charakteristika. Esminių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų atskyrimas nuo kitų sąlygų. Sąlygos, laikomos esminėmis pirkimo – pardavimo sutarties sąlygomis, ir jų reikšmė. Sutarties dalykas kaip esminė pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga. Kitos esminės pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Bendroji charakteristika. Kaina kaip esminė kai kurių pirkimo – pardavimo sutarčių sąlyga. Išvados. Santrauka (summary).
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-05
 • European Community Law

  Darbas anglų kalba. Europos Bendrijų teisė. European law. Justice Law. The Court of Justice. Situacijos analizė: Rahi has parked his car in the place, when he was advised twice not to park there.
  Teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-11-29
 • Europos Komisija (EK) (2)

  Įžanga. Europos Sąjunga (ES) – nuo idėjos iki realybės. Europos Sąjungos institucijos. Europos Komisija (EK). Kas yra ta komisija? Komisijos sudėtis ir funkcijos. Kaip organizuojamas Komisijos darbas? Sprendimų priėmimas Komisijoje. Europos Komisija ir biudžetas. Komisijos narių kabinetai ir jų veikla. Generalinis direktoratas. Generalinis sekretoriatas ir sekretorius. Komitologija. Komisijos patariamieji komitetai. Ekspertų grupės ir pogrupiai. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-06-27
 • Europos Sąjungos (ES) antrinės teisės aktai ir jų apibūdinimas sutartyje dėl konstitucijos Europai projekte

  Įvadas. Reglamentai (angl. regulation, pranc. reglement, vok. Verordnung). Direktyvos (angl. directive, pranc. directive, vok. Richtlinie). Tiesioginis direktyvų veikimas. Netiesioginis trečiasis direktyvų veikimas. Nacionalinės teisės normų interpretavimas atsižvelgiant į direktyvų nuostatas. Sprendimai (angl. decision, pranc. décision, vok. Entscheidung). Privalomo antrinės teisės akto anuliavimas, atšaukimas, panaikinimas, pakeitimas ir pataisa. Rekomendacija (angl. recommendation, pranc. recommandation, vok. Empfehlung) ir nuomonė (angl. opinion, pranc. avis, vok. Meinung). Nestandartiniai aktai. Europos Sąjungos (ES) antriniai teisės aktai. Europos Sąjungos (ES) II (Bendroji užsienio ir saugumo politikos sritis (BUSP)) bei III (policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose (PTB)) ramsčiuose. Europos Sąjungos (ES) antrinių teisės aktų skelbimas ir įsigaliojimas. Nacionalinės teisės harmonizavimas. ES antrinės teisės aktų apibūdinimas sutartyje dėl Konstitucijos Europai projekte. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-02-28
 • Europos Sąjungos (ES) biudžeto procesas

  Įvadas. Biudžeto samprata. Europos Sąjungos biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Europos Sąjungos Biudžetas ateityje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-06
 • Europos Sąjungos (ES) proporcingumas

  Įžanga. Apibrėžimai ir apimtis. Precendentinės teisės koncepcijos raida. Principo ribos. Valstybių narių elgesio proporcingumas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-05-03
 • Europos Sąjungos (ES) teisės reikalavimai maisto produktams

  Įvadas. Darbo tikslai. Išanalizuoti Europos Sąjunga (ES) teisės reikalavimus maisto produktams. Bendroji produktų sauga. Reikalavimai gaminiams. Bendrieji reikalavimai maisto produktams. Maisto higiena. Maisto produktų ženklinimas. Prekių judėjimas tarp ES (Europos Sąjungos) šalių. ES (Europos Sąjungos) ir kitų valstybių funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo reglamentavimas. Reikalavimai funkcinio maisto produktams. Direktyvos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-10
 • Europos Sąjungos (ES) teisės sistema

  Kompetencijų sąrašas. Įvadas. Bendrijos teisė. Principai ir apibrėžimas. Šaltinai, bruožai. Acquis communautaire. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas ir viršenybė. Bendrijų sutartys. Paryžiaus sutartis. Romos sutartys. EEB steigimo sutartis. Euratomo steigimo sutartis. Susijungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Bendrijos teisės normų leidyba. Institucijų teisės aktai. Direktyvos. Reglamentas. Sprendimas. Nuomonės. Rekomendacija. Išvados ir rekomendacijos.
  Teisė, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-11-13
 • Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai

  Įvadas. Bendrieji teisės principai ir žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje (ES). Europos Bendrijos (EB) politika pagrindinių žmogaus teisių srityje. Europos Teisingumo Teismo ginamos pagrindinės teisės. Europos Sąjungos (ES) konstitucija ir pagrindinių teisių chartija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-04-18
 • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Europos sąjungos Pagrindinių teisių chartija. Taikymas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įžanga. Istorinė žmogaus teisių ir laisvių raida. Teisės ir laisvės. Teisių ir laisvių klasifikacija. Pagrindinių teisių chartija. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Lietuvos Respublikos teisės ir Žmogaus teisių ir pagrindinių Laisvių apsaugos konvencijos santykis. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-02-21
 • Grupinių viešosios tvarkos pažeidimų ir riaušių likvidavimas sporto renginiuose. Taktiniai ypatumai

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Minios elgesio psichologija. Masinių teisėtvarkos pažeidimų ir riaušių charakteristika. Veiklos užtikrinant tvarką ir saugumą stadionuose organizavimas. Atsakingų tarnybų ir pareigūnų veiksmai ekstremalių situacijų metu. Rekomendacijos, kaip padidinti saugumą stadiono tribūnose sporto varžybų metu. Policijos veikimo būdai ir naudojamos priemonės likviduojant grupinius viešuosius tvarkos pažeidimus ir riaušes. Išvados. Reziumė (anglų kalba).
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-09
 • Humane aspects of wild animals trapping

  Introduction. Do wild animals have legal rights? Provisions concerning trapping in International and European Union (EU) legislation. International Humane Trapping Standards – do they establish "humane" capture of wild animals in reality? History of conclusion circumstances. Wild animal "welfare "provided by International Trapping Standards. Implementation of the International Humane Trapping Standards in European Union (EU). Conclusions.
  Teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-05-19
Puslapyje rodyti po