Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Normanų teisės vystymasis

  Įvadas. Teisės vystymasis. Normanų teisės sistema. Karališkosios teisės augimas normanų Italijoje. Augusto įstatymai. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-11
 • Normatyvistinė (etatistinė) teisės samprata

  Įžanga. Normatyvizmas, H. Kelseno "grynoji" teorija. Norma. Teisė ir moralė. Teisė ir valstybė. Valstybė ir tarptautinė teisė. "Dualizmų" panaikinimas. Harto požiūris į normų teoriją. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Norminiai teisės aktai

  Įvadas. Norminio teisės akto požymiai. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Norminių teisės aktų galiojimas.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-11-29
 • Norminių aktų sisteminimas: priežastys, formos ir tikslai

  Įžanga. Sisteminimo sąvoka. Sisteminimo priežastys. Sisteminimo tikslai. Teisės aktų sisteminimo formos. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-25
 • Norminių teisės aktų leidyba įgyvendinant vykdomąją valdžią

  Įvadas. Darbo tikslas yra identifikuoti norminių teisės aktų leidybos ypatumus, įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vykdomosios valdžios institucijų sistema ir jos leidžiamiems norminiams teisės aktams būdingi bruožai. Vykdomoji valdžia ir jos norminių teisės aktų požymiai. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų vieta teisinėje sistemoje. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų klasifikacija ir jų keliama problematika. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų klasifikavimo kriterijai. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų problemos. Išvados ir siūlymai.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-08-24
 • Normos ir taisyklės kaip visuomenės sąrangą garantuojantys veiksniai

  Įvadas. Normų ir taisyklių atsiradimo poreikis. Normos ir taisyklės, kaip visuomenės sąrangą garantuojantys veiksniai. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2005-09-13
 • Notaras ir jo teisinis statusas

  Įvadas. Notaro sąvoka ir teisė eiti pareigas. Notarų skaičius ir paskyrimo vietos. Notariato darbo principų raiškos analizė. Nepriklausomumo principas. Objektyvumo principas. Asmeninės notarų atsakomybės principas. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai. Notarų kompetencija. Profesinės civilinės atsakomybės. Išvadas.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-05-05
 • Notariatas

  Įvadas. Notariato teisinė prigimtis ir esmė. Notaras ir valstybė. Notariato raida. Notariato struktūra. Notariato rūšys. Notarinių veiksmų atlikimo taisyklės. Notarų veiklos principai. Drausminė notarų atsakomybė. Kiti notarų veiklos klausimai. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2006-02-27
 • Notariato sąvoka, struktūra, uždaviniai ir vieta kitų teisėsaugos institucijų sistemoje

  Įžanga. Notariato sąvoka, rūšys ir vieta kitų teisėsaugos institucijų sistemoje. Notariato struktūra ir uždaviniai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-28
 • Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose

  Įvadas. Dėstymas. Hipotekos lakšto sudėtis. Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose. Tapatybės nustatymas. Duomenų tikrinimas. Reikalavimai dokumentams. Lakštų papildymas. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-12-09
 • Notarų savivalda

  Įvadas. Notaro sąvoka, funkcijos ir uždaviniai. Notarų veiklos principai. Notarų veiklos. Notarų objektyvumo principai. Notarinių veiksmų atlikimo slaptumo principas. Griežčiausios atsakomybės principas. Notariato savivalda: uždaviniai ir funkcijos. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-05
 • Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (3)

  Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys 95 straipsnis. Savininko teisė išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Bendroji (jungtinė ir dalinė) nuosavybė. Bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Intelektinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimas ir praradimas. Nuosavybės įgijimo būdai. Nuosavybės praradimo būdai. Savininko teisių garantijos ir nuosavybės gynimas. Išvados. Priedas (pirkimo–pardavimo sutartis).
  Teisė, referatas(27 puslapiai)
  2009-06-30
 • Nusikaltėlių išdavimas (ekstradicija)

  Įvadas. Ekstradicijos sąvoka. Ekstradicijos ryšys kaip viena iš tarpvalstybinės pagalbos formų. Ekstradicijos vykdymas pagal valstybės nacionalinės teisės procesą. Ekstradicijos sąlygos pagal bendrąją tarptautinę teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. Lietuvos Respublikos Baudžiamajame ir baudžiamojo proceso kodeksuose nustatyta ekstradicijos sąvoka. Lietuvos nacionalinės teisės pagrindas asmens išdavimui. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti atsisakymo išduoti asmenį pagrindai. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2007-07-11
 • Nusikaltimai taikai. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai žmonijai

  Įvadas. Nusikaltimai taikai. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai žmonijai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-03-08
 • Nusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikatai

  Nusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikatai. Nusikaltimų žmogui samprata. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Tyčinis nužudymas. Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis. Motinos tyčinis nužudymas savo naujagimio. Tyčinis nužudymas didžiai susijaudinus. Nužudymas dėl neatsargumo. Privedimas prie savižudybės. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Tyčinis lengvas kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Smūgių sudavimas ir žiaurus kankinimas. Neteisėtas aborto padarymas. Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos. Nusikaltimai, keliantys pavojų dėl nustatytų saugumo taisyklių pažeidimo žmonių gyvybei, sveikatai.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-03
 • Nusikaltimas žmogiškumui. Hagos tribunolas

  Įvadas. Nusikaltimo žmoniškumui samprata ir jos kilmė. Nusikaltimų žmoniškumui bendrieji požymiai. Hagos tribunolas.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-05
 • Nusikaltimo padarymo teisinės pasekmės. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti nusikaltimo padarymo teisines pasekmes, bei baudžiamąją atsakomybę ir bausmę. Nusikaltimas. Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai. Nusikaltimų klasifikavimas. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimas ir įgyvendinimas. Baudžiamosios atsakomybės turinys ir formos. Bausmių ir poveikio priemonių bendroji charakteristika. Pagrindinės bausmės. Bausmės skyrimas. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-11-06
 • Nusikaltimo sudėties rūšys: pagrindinė, kvalifikuota ir privilegijuota nusikaltimo sudėtys

  Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėčių klasifikavimas. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtimi. Pagrindinės nusikaltimų sudėtys. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-10-11
 • Nusikaltimo sudėtis: sąvoka, struktūra, klasifikavimas

  Įvadas. Nusikaltimo sudėties sąvoka. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėties klasifikavimas. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-02-09
 • Nusikaltimo sudėtis: sąvoka, struktūra, klasifikavimas (2)

  Įžanga. Darbo tikslas: išsiaiškinti nusikaltimo sudėties sąvoką, jos svarbą baudžiamojoje teisėje. Išnagrinėti nusikaltimo sudėčių klasifikavimą remiantis kelių autorių nuomonėmis. Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėties klasifikavimas. Pagrindinė, kvalifikuota ir privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Paprastoji ir sudėtingoji nusikaltimų sudėtis. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-11-27
Puslapyje rodyti po