Šperos.lt > Teisė > Teisės kursiniai darbai
Teisės kursiniai darbai

(188 darbai)

Notariato funkcijos ir uždaviniaiĮvadas. Notariato funkcijos ir uždaviniai. Notaro profesinės sąvokos supratimas. Valstybės suinteresuotumas notaro veikla. Reikalavimas notaro pareigoms užimti. Valstybė vykdo notarų veiklos priežiūrą. Valstybė tikrina notarų kvalifikaciją. Kiti notaro profesinės veiklos apribojimai. Notaro atlyginimo ribojimas. Notariato paskirtis. Sandorių tvirtinimas. Nekilnojamojo turto sandoriai. Testamentų tvirtinimas. Įgaliojimų tvirtinimas. Priemonės paveldimam turtui apsaugoti. Paveldėjimo teisės liudijimų išdavimas. Dokumentų nuorašų ir jų įrašų tikrumo liudijimas. Parašų tikrumo dokumente liudijimas. Dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo liudijimas. Dokumento pakeitimo laiko tvirtinimas. Juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų perdavimas. Nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimo išdavimas. Fakto, kad pilietis yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje tvirtinimas. Vykdomųjų įrašų darymas. Čekių ir vekselių protestavimas. Pinigų ir vertybinių popierių priėmimas į depozitą. Notariato teisinis statutas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisės gynybaĮvadas. Daiktinės teisės samprata. Daiktinės teisės rūšys. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės gynimo būdai. Daiktiniai ieškiniai skirti nuosavybės teisės gynybai. Kviritinės nuosavybės teisės gynyba. Rei vindicatio. Actio negatoris. Actio prohibitoria. Bonitarinės nuosavybės teisės gynyba. Exceptio rei venditae ac traditae. Actio in rem Publiciana. Asmeniniai ieškiniai skirti nuosavybės teisės gynybai. Actio finium regundorum. Actio aquae pluviae arcendae. Cautio damni infecti. Operis novi nuntiatio. Interdictum quod vi aut clam. Actio de glande legende. Baudžiamieji (deliktiniai) ieškiniai. Actio furti. Lex Aquilia. Actio vi bonorum raptorum. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai ir jų ypatumaiĮvadas. Nuosavybės teisės įgijimo teorijos. Bendrieji ir specialieji nuosavybės įgijimo pagrindai. Bendrieji pagrindai. Bešeimininkis turtas. Pasiklydę gyvuliai. Specialieji pagrindai. Neūkiškai laikomo nekilnojamo turto atitekimas savivaldybei. Radinio nuosavybė. Įgyjamoji senatis. Privatizavimas ir nuosavybės teisių atstatymas. Rekvizicija ir konfiskacija. Valdymo ir nuosavybės įgijimo ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosprendžio vykdymas: teorija ir praktikaĮvadas. Dėstomoji dalis. Bendrosios pastabos. Nuosprendžio vykdymas. Bausmės vykdymas. Nuosprendžio vykdymo tvarka. Nuosprendžio vykdymo subjektai. Nuosprendžio vykdymo požymiai. Civilinio ieškinio užtikrinimas. Praktinės nuosprendžio vykdymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimai Lietuvoje 1990-2005 metaisĮvadas. Nusikalstamumo prevencija Lietuvos įstatymuose. Nusikaltimų geografija Lietuvoje. Nusikaltimų skaičiaus kaita Lietuvoje 1990 – 2005 m. Nusikaltimų skaičiaus kaita 1990 – 2005 m. Lietuvoje pagal pobūdį. Nusikaltimų skaičiaus kaita 1990 – 2005 m. Lietuvoje pagal lytį. Moterų nusikalstamumas. Vyrų nusikalstamumas. Nepilnamečių nusikalstamumas. Nuteistų ir įkalintų asmenų skaičiaus kitimas. Kardomosios priemonės Lietuvoje – istorinė raida. Nusikaltimai Lietuvos teritorijoje. Nusikalstamumo prevencija ir jos stadijos. Prevencijos rūšys. Policijos įstaigų prevencinės kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Operatyvinės veiklos santykis su kitais mokslaisĮvadas. Rašysenos ir autorystės ekspertizės. Eismo įvykių ekspertizės. Fonoskopinė ekspertizė. Medžiagų ir gaminių ekspertizės. Trasologinės ekspertizės. Išvados. Skaityti daugiau
Operatyvinės veiklos teorijos metodologijaĮvadas. Kada atliekami operatyviniai veiksmai. Operatyvinė apklausa. Operatyvinė apžiūra. Operatyvinis patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizuotas nusikalstamumasĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Organizuoto nusikalstamumo socialinė charakteristika. La Costra Nostra. Kolumbijos prekiavimas narkotikais. Kalio kartelis. Medeljino kartelis. Šiaurės pajūrio kartelis. Italų organizuotas nusikalstamumas Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Italų nusikaltėlių organizacijos. Sicilijos mafija. Kamora. Ndrangeta. Azijiečių organizuotas nusikalstamumas. Išvados. Skaityti daugiau
Pabėgėlių teisių apsauga Europos Sąjungoje (ES) po Amsterdamo sutartiesĮžanga. Prieglobsčio teisės raida. Pabėgėlių statuso reguliavimas po pirmojo pasaulinio karo. Pabėgėlių statusas po antrojo pasaulinio karo. Pabėgėlio sąvoka pagal 1951m. Konvenciją ir 1967m. Protokolą. Persekiojimas, kaip kertinis pripažinimo pabėgėliu kriterijus. Neišsiuntimo principas (non–refoulement) prieglobsčio teisėje. Europos žmogaus teisių konvencija ir teisė į prieglobstį. Pabėgėlių teisių apsauga po Amsterdamo sutarties. Europos pabėgėlių fondas. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinių teisės šakų bendra charakteristikaTeisės sistema. Teisinės sistemos komponentai. Teisės normos ir jų sisteminimas. Teisės šakos samprata ir jos atsiradimo būdai. Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika. Teisės šakų santykiai teisės sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Patentų teisės šaltiniai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Patentų teisės šaltiniai, subjektai, objektai. Patento savininko teisės, jų gynimo būdai. Tarptautinė patentų registravimo sistemaĮvadas. Patento samprata. Nacionalinė patentų sistema. Teisės paduoti paraišką subjektai. Pareiškėjų profesionalaus atstovavimo būtinumas ir galimybė. Paraišką sudarantys dokumentai ir jų padavimas. Mokesčių skaičiavimo esminiai principai ir mokėjimo tvarka. Patentų išdavimo procedūra. Nacionaliniai ginčai. Protesto pareiškimas. Paraišką nagrinėjančių institucijų veiksmų apskundimo galimybė ir institucijos. Vidutinė patento įgijimo trukmė. Patento savininko teisės. Europos patento galiojimas Lietuvos teritorijoje. Europos patentų organizacijos misija. Europos patentų sistema. Europos patentų konvencija (EPK). Europos patento paraiškos padavimo tvarka. Paraišką sudarantys dokumentai ir jų padavimas. Patentų išdavimo procedūra. Europos ginčai. Protesto pareiškimas. Mokesčių apskaičiavimo esminiai principai ir tvarka. Europos ir nacionalinė patentų sistemos. Privalumai ir trūkumai. Tarptautinė patentų registravimo sistema. Paraišką sudarantys dokumentai ir jų padavimas. Patentų išdavimo procedūra. Nacionalinė, Europos ir tarptautinė patentų sistemos. Privalumai ir trūkumai. Išvados ir rekomendacijos. Summary. Skaityti daugiau
Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas elektroninėje erdvėjeĮvadas. Pinigų plovimo atsiradimo istorinė apžvalga. Pinigų plovimo samprata. Ofšorinių kompanijų vaidmuo pinigų plovime. Ofšorinių kompanijų požymiai. Idealių ofšorinių jurisdikcijų požymiai. Ofšoriniai bankai. Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo kriminalizacija. Pinigų plovimo kriminalistinė charakteristika. Bankų vieta pinigų plovime. Dabartine Lietuvos padėtis. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Hawala – alternatyvi pinigų pervedimo sistema. Kovos metodai su pinigų plovimu. Privalomo deklaravimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai: jų samprata, skiriamieji bruožai ir rūšysKursinis darbas tema pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai: jų samprata, skiriamieji bruožai ir rūšys. Įvadas. Darbo tikslas — smulkiai išanalizuoti pirminius ir antrinius teisės šaltinius, atskleisti jų esmę, kiekvieno iš jų pagrindinius, skiriamuosius bruožus, apibūdinti rūšis, į kurias jie skirstomi, apibrėžti jų reikšmę ir vietą dabartinėje teisės sistemoje. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinių rūšys. Pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai. Teisinis paprotys. Teisės norminis aktas. Teisės norminių aktų rūšys. Teisinis precendentas. Bendrieji teisės principai. Bendro pobūdžio sutartis. Teisės doktrina. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos pajėgų ir priemonių panaudojimo taktika malšinant masines riaušesĮvadas. Masinių riaušių samprata, bendrieji požymiai. Policijos veiksmai užkardant masinius neramumus. Teisiniai ir etiniai prievartos priemonių panaudojimo aspektai. Jėgos panaudojimo lygmenys. Tarptautiniuose policijos pareigūnų etikos kodeksuose numatytos jėgos panaudojimo taisyklės. Policijos specialiųjų priemonių naudojamų masiniams neramumams malšinti aprašymas, panaudojimo galimybės. Skydai. Specialūs drabužiai. Šalmai. Puolamosios specialiosios priemonės. Dujos. Guminės lazdos. Taranuojančio poveikio užtaisai. Antrankiai ir surišimo priemones. Specialusis transportas. Policijos specialiųjų priemonių naudojamų malšinant masinius neramumus panaudojimo technika ir taktika. "Autotransporto kolonos sudarymo variantai". Pareigūnų išsidėstymas autotransporte. Pareigūnų išlaipinimas ir išsidėstymas atvykus į įvykio vietą. Komandos "Užkarda" atlikimas. Rikiuotės būdo "Pleištas" atlikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos prevencinė veikla kovojant su narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba ir realizavimuĮžanga. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos. Narkotikų rūšys. Statistiniai duomenys Lietuvoje. Lietuvos respublikos teisės aktai, susiję su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei jų pirmtakais. Policijos prevencinė veikla kovojant su narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyba, realizavimu bei vartojimu. Prevencinių programų, priemonių kūrimas. Prevencijos programų efektyvumas. Detoksikacija. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Populiariausios pasų klastojimo technologijosĮvadinė dalis. Pirminė dokumentų apžiūra. Pagrindinės elgimosi su jais taisyklės. Pagrindiniai dokumentų klastojimo būdai. Klastojimo požymiai. Trynimas ir skutimas. Ėsdinimas ir plovimas. Prirašymai ir ištaisymai. Nuotraukų perklijavimas ir kitų dokumento fragmentų pakeitimas. Paso nuotraukų keitimas-dažniausias pasų klastojimo būdas. Dokumentų klastočių grupės. Suklastotas (dalinė klastotė) dokumentas. Suklastoti (visiška klastotė) dokumentai. Dokumentas gautas apgaulės būdu. Svetimo dokumento panaudojimas. Fantazijos dokumentas. Aktualūs klastojimo būdai ir jų atpažinimas. Asmens duomenų puslapio pritvirtinimas vidinėje viršelio pusėje. Integruotų nuotraukų klastojimas ir keitimas. Visiškai padirbtos integruotos nuotraukos. Padirbtos integruotos nuotraukos. Lietuvos Respublikos paso klastojimo požymiai. Apibendrinimas ir išvados. Priedas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Pozityvistinės ir nepozityvistinės teisės sampratų diskusijaĮvadas. Dėstomoji dalis. Teisės sampratų įvairovė. Pozityvistinė teisės samprata. Teisinio pozityvizmo požymiai. Institucinis pozityvizmas. Teisės ir moralės santykis pozityvizmo kontekste. Nepozityvistinė teisės samprata. Teologinė arba Dieviškoji teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teorijos, kildinančios teisę iš priešingų interesų. Sociologinė teisės samprata. Pozityvistinės ir nepozityvistinės teisės sampratų šaltinių diskusija. Prigimtinė ir pozityvioji teisė teisės ir moralės kontekste. Teisinis personalizmas – šiuolaikinė teisės samprata. Teisinio personalizmo aksiomatika. Išvados. Skaityti daugiau
Prezidento Rolando Pakso apkaltaĮvadas. Lietuvos respublikos prezidento statusas. Apkalta – parlamentinė procedūra. Seimo kompetencija pašalinti respublikos prezidentą iš pareigų apkaltos būdu. Respublikos prezidento apkaltos proceso seime stadijos. Lietuvos Respublikos prezidento imuniteto santykis su apkalta. Respublikos Prezidento apkaltos pagrindai. Lietuvos Respublikos prezidento Rolando Pakso kaltinimai. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo vaidmuo. Prezidento apkaltos procese. Prezidento Rolando Pakso pašalinimas iš užimamų prezidento pareigų. Politinės ir teisinės prezidento pašalinimo iš pareigų pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Priverstinės vykdymo priemonėsĮžanga. Priverstinės vykdymo priemonės, samprata, reikšmė. Išieškojimo bendrosios taisyklės. Turto areštas, jo santykis su nuosavybės neliečiamybės principu. Turto realizavimas. Varžytinės. Išvados. Skaityti daugiau
Priverstinis baudos išieškojimasĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti priverstinio baudos išieškojimo vykdymą. Baudos samprata ir tikslai. Baudos bausmės įvykdymas. Savanoriškas baudos bausmės įvykdymas. Baudos pakeitimas kita bausme ir senaties terminas. Baudos išieškojimas priverstinai. Patalpų apžiūra. Vykdomojo dokumento praradimas. Taikos sutartis. Teisių perėmimas. Kiti proceso dalyviai. Turtas, į kurį negali būti nukreiptas. priverstinis baudos išieškojimas. Vykdymo išlaidos. Antstolio veiksmų/neveikimo skundimas. Baudos bausmės Lietuvoje lyginamoji analizė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
......