Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisinė padėtis: formavimo tvarka, kompetencija ir atskaitomybė

  Lietuvos respublikos vyriausybės formavimo tvarka. Lietuvos respublikos vyriausybės kompetencija. Lietuvos respublikos vyriausybės atskaitomybė. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-08
 • Lietuvos statutų ir juos papildančių teisės aktų galiojimo panaikinimas buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemėse

  Įvadas. Lietuvos valdymo pasikeitimai po 3-ojo padalijimo. Prancūzmetis. Pasikeitimai bažnyčios teisėje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės taikymo ypatumai. Teisės kodifikavimas. Lietuvos statutų galiojimo panaikinimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-14
 • Lietuvos statutų parengimas ir priėmimas

  Įžanga. LDK paprotinė teisė. Ikistatutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpis. Pirmojo Lietuvos Statuto rengimas ir priėmimas. Antrojo Lietuvos Statuto rengimas ir priėmimas. Trečiojo Lietuvos Statuto parengimas ir paskelbimas. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Lietuvos sveikatos apsaugos sistema

  Įvadas. Sveikatos priežiūros samprata. Sveikatos apsaugos sistemos reformos raida. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų klasifikacija. Pirminės sveikatos priežiūros reforma. Esminiai sveikatos apsaugos reformos rezultatai. Sveikatos priežiūros sistemos analizė. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-04-01
 • Lietuvos teisės integracija į Europos Sąjungos (ES) teisę

  Vieningos Europos idėja. Hagos kongresas. Europos taryba. Lietuva po nepriklausomybės atkūrimo. Derybos dėl Europos Sutarties. Nacionalinės teisės ir tarptautinės teisės santykis. Būdai, kurių pagalba tarptautinės sutartys gali būti įtrauktos į nacionalinės teisės sistemą. "Baltoji knyga". Bendras reikalavimas nacionalinę teisę derinti su Europos Sąjungos (ES) teise. Viešieji pirkimai. Intelektualinė ir pramoninė nuosavybė. Įmonių teisė. Bankininkystė. Vertybiniai popieriai. Konkurencijos įstatymo projektas. Lietuvos Vyriausybės nutarimas dėl valstybinės pagalbos kontrolės. Teisės aktų vienodinimas. Aplinkosauga. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-10-04
 • Lietuvos teisės raida

  Įvadas. Lietuvos teisinės sistemos istorija. Lietuvos konstitucija. I statutas. II statutas.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiuje (3)

  Įvadas. Teisiniai papročiai. Žemės privilegijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sričių privilegijos. Privilegijos Bažnyčiai. Privilegijos miestams. Raštai, instrukcijos ir nuostatai didžiojo kunigaikščio valsčių ir dvarų urėdams ir gyventojams. Kazimiero teisynas. Lietuvos Statutai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo ir Abiejų Tautų Respublikos seimo konstitucijos. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-11-12
 • Lietuvos teisėsaugos sistema

  Įvadas. Ikiteisminio tyrimo institucijų reikšmė ir sistema. Ikiteisminio tyrimo institucijų kompetencija. Teisėsaugos institucijų vieta valstybės valdymo sistemoj. Praktikos vadovo darbo diena Atliekamos praktikos asmeninis įvertinimas. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-09-15
 • Lietuvos teismai 1918 – 1944 metais

  Lietuvos teismai. Teismų darbas ir sprendimų vykdymas. Klaipėdos krašto teismai. Hipoteka. Okupacijos ir jų padariniai. Ypatingieji teismai. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-12
 • Lietuvos valdžios institucijos

  Lietuvos Respublikos Seimas. Respublikos Prezidentas. Valdo Adamkaus biografija. Vietos savivalda. Vietos savivaldos institucijos, jų kompetencija, veiklos formos. Savivalda mano mokykloje.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-04-03
 • Lietuvos valstybės siena, jos nustatymas ir žymėjimas teritorinėje jūroje, vidaus vandenyse ir oro erdvėje

  Įvadas. Valstybės siena, sąvoka ir žymėjimas. Pasienio juostos įrengimas prie "vidinių" sienų. Pasienio juostos įrengimas prie "išorinių" sienų. Išvados. Priedai (6).
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2008-09-08
 • Lygybė įstatymui, teismui ir kitoms institucijoms ar pareigūnams

  Įstatymui, teismui ir kitoms institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Įvadas. Lygiateisiškumo principais reglamentuojami civiliniai santykiai. Sutuoktinių lygiateisiškumas. Asmenų lygybė. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-01
 • Liudytojas

  Įvadas. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausiami kaip liudytojai, Lietuvoje ir Prancūzijoje. Savęs nekaltinimo privilegija. Šeimos narių imuniteto privilegija. Profesinės paslapties privilegija. Iš profesijos pobūdžio kylanti pareigūno privilegija neliudyti. Iš kliento interesų apsaugos kildinama profesinės paslapties privilegija. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-03
 • Lobizmas

  Lobizmo samprata. Lobizmo veiklos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Situacijos Lietuvoje apžvalga. Problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Lobistinės veiklos įstatymas. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-20
 • M. Romerio įtaka teisės mokslo raidai Lietuvoje

  Įvadas. M. Romerio veiklos sritys. Mokslinis M. Romerio palikimas. Administracinio teismo projekcija M. Romerio darbuose. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Magdeburgo miestai Lietuvoje

  Įvadas. Magdeburgo miesto teisė. Magdeburgo miesto ir neturinčio šių teisių miestelio skirtumai. Magdeburgo gyventojų laisvės. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-12
 • Maltos Ordinas kaip tarptautinės teisės subjektas

  Įvadas. Maltos Ordinas kaip tarptautinės teisės subjektas. Maltos Ordino istorija. Maltos Ordino veikla ir struktūra. Maltos Ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-08
 • Materialinė atsakomybė

  Įvadas. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas bei sąlygos. Pagrindinės materialinės atsakomybės rūšys. Ribota materialinė atsakomybė. Visiška materialinė atsakomybė. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas, padarytos žalos išieškojimo tvarka. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-13
 • Materialinė atsakomybė (2)

  Sąvokos. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė Darbo ir Civiliniame Kodeksuose. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-21
 • Materialinė atsakomybė (4)

  Materialinės atsakomybės sąlygos. Žala. Žala sveikatai. Neturtinė žala. Atsakomybės dėl žalos atlyginimo apribojimas. Neteisėta veika. Priežastinis ryšys. Kaltė. Pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu yra susiję darbo santykiais. Žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-27
Puslapyje rodyti po