Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rūšinis teismingumas ir bylų priskirtinumas administraciniam procese

  Įžanga. Bylų priskirtinumo sąvoka ir rūšys. Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai pagal užsienio valstybių praktiką. Administracinių teismų kompetencijos nustatymo principai Lietuvoje. Teismingumo sąvoką. Rūšinio teismingumo samprata. Administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų kompetencijos atribojimas. Rūšinis teismingumas Lietuvos administraciniame procese. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-10-01
 • Sandoriai (4)

  Įvadas. Sandorių samprata ir esmė. Sandorių dalyviai. Sandorių formos. Sandorių rūšys. Sandorių negaliojimas. Negaliojančių sandorių klasifikacija. Sandorių negaliojimo pasekmės. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-03-14
 • Sandorių rūšys

  Įvadas. Sandorių samprata. Sandorių rūšys. Sandorių negaliojimas. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-07
 • Saviraiškos laisvė ir teisė į rinkimus Europos žmogaus teisių teismo praktikoje

  Įžanga. Kaip aiškinama teisė į rinkimus Europos žmogaus teisių konvencijos 1 protokolo 3 straipsnyje. Nuomonės reiškimo laisvės aiškinimas ir taikymas Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnio taikymo praktikoje. Išvados. Praktinė užduotis.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-12-27
 • Savivaldos sistema (2)

  Įvadas. Vietos valdžia Lietuvoje. Savivaldos organizavimo principai. Vietos savivaldos raida Lietuvoje. Administracinių- teritorinių vienetų sistema. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-20
 • Seimas (2)

  Įvadas. Seimų raida. Seimo samprata. Seimo struktūra. Seimo vadovai. Seimo komitetai ir komisijos. Frakcijos, mišriosios ir laikinosios grupės. Seimo valdyba. Seniūnų sueiga. Seimo paskirtis. Sudarymo tvarka. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-11-30
 • Senovės Egipto teisinė raida bei bruožai

  Įvadas. Senovės Egipto atsiradimo istorija. Teisinė Egipto raida. Sąvokos. Ryškiausios asmenybės. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-04-26
 • Senovės teisė

  Įvadas. Senovės teisė. Senovės Rytų teisė. Bendrieji bruožai. Teisės primityvumas. Teisyno sandara. Nuosavybės teisė. Prievolinių santykių teisinis reglamentavimas. Santuoka, šeima, paveldėjimas. Nusikaltimas ir bausmė. Antikos teisė. Įstatymų leidybos institucijos Atėnuose. Atėnų teisė. Pagrindiniai teisės institutai. Teisės periodizacija.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-12-04
 • Sisteminis ir lingvistinis teisės normų aiškinimo būdai

  Įvadas. Teisės normų aiškinimo būdų įvairovė. Lingvistinis teisės aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo samprata. Kaip teisėje taikomas lingvistinio aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo trūkumai. "Auksinė taisyklė". Sisteminis teisės normų aiškinimo būdas. Kas yra sisteminis teisės aiškinimas. Sisteminio teisės aiškinimo būdo taikymas. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-23
 • Skandinavijos (Šiaurės šalių) valstybės ir teisės raida

  Įvadas. Skandinavijos šalių teisės sistemų raida. Skandinavų teisės šeima. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-13
 • Socialinės apsaugos teisiniai aspektai pagal Lietuvos I statutą

  Įvadas. Pirmasis lietuvos statutas. Pirmojo lietuvos statuto struktūra. I skyrius "apie valdovo asmenį". Šio skyriaus normos reglamentuoja, II skyrius "apie šalies gynybą", III skyrius "apie bajorijos laisvę ir apie didžiosios kunigaikštystės išsiplėtimą", iv skyrius " apie moteris ir merginų ištekinimą", V skyrius "apie globėjus". VI skyrius "apie teisėjus ". VII skyrius "apie smurtą šalyje ir apie sumušimą, ir apie šlėktų nužudymus". Viii skyrius " apie žemės bylas, apie ribas ir apie ežias, apie kuopas". IX skyrius "apie kitus turtinius ginčus". X skyrius " apie praskolintus ir įkeistus dvarus". XI skyrius "apie bausmes už smurtą prieš valstiečius". Xii skyrius "apie atsakomybę už turto grobimą". XII skyrius "apie atsakomybę už vagystes". Socialinės apsaugos teisiniai aspektai pirmajame lietuvos statute. Moterų, merginų ir našlių padėtis. Globa ir paveldėjimas. Išvados. Priedai (15).
  Teisė, referatas(46 puslapiai)
  2011-11-10
 • Socialinės ir teisės normos

  Įvadas. Socialinės normos. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normos, sąvokos ir požymiai. Vidinė teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Teisės normų skirtumai nuo moralės normų. Skirtumai tarp teisės normų ir korporatyvinių normų. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-05-29
 • Socialinės paramos priemonės, taikomos Lietuvoje

  Įvadas. Valstybinė ir nevalstybinė socialinė parama. Valstybinės socialinės paramos dydis. Socialinės paramos organizavimas ir valdymas. Socialinės paramos teikimas. Socialinės paramos finansavimas. Socialinės paramos sistemos trūkumai. Socialinės paramos sistemos tobulinimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-17
 • Socialinio aprūpinimo pašalpos, skirtos šeimai remti

  Įvadas. Socialinio aprūpinimo Lietuvoje pagrindai. Valstybinio socialinio draudimo skiriamos pašalpos. Bedarbių rėmimo pašalpos. Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos. Pašalpos suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais bei kitos išmokos. Kitos socialinės pašalpos. Valstybinės pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus. Invalidų socialinės integracijos pašalpos. Pašalpos mirties atveju. Pašalpos kariškiams ir jiems prilygintiems asmenims bei jų šeimos nariams. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-07-13
 • Specialieji teismai

  Įvadas. Specialiųjų teismų samprata ir jų pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos administracinių teismų kompetencijos ypatumai. Administracinių teismų kompetencijai priskirtinos bylos. Apygardos administracinių teismų kompetencija. Išskirtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Išvados. Priedas: administracinio teismo struktūra.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-04-02
 • Specialiųjų atašė institutas

  Įvadas. Specialiųjų atašė sąvoka. Specialiojo atašė skyrimas ir atšaukimas. Specialiojo atašė funkcijos. Specialiojo atašė materialinis aprūpinimas, privilegijos ir imunitetai. Lietuvos Respublikos gynybos atašė. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-05
 • Specialiųjų tyrimų tarnybos vaidmuo teisėsaugos institucijų sistemoje

  Įvadas. Aplinkybės, kuriomis buvo priimtas sprendimas įkurti Specialiųjų tyrimų tarnybą. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų teisinis statusas. Specialiųjų tyrimų tarnybos skirtumas nuo kitų teisėsaugos institucijų. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-05
 • Statybos rangos sutartis

  Įžanga. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Statybos rangos sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-22
 • Statybos teisinis reguliavimas ir problemos

  Įvadas. Tikslas apžvelgti svarbiausius teisės aktus, kurie reglamentuoja statybų procesą, apibrėžti statybos teisinius santykius bei jų turinį. Statybų teisinis reguliavimas. Statybos teisės šaltiniai. Konstitucija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Normatyvinių statybos dokumentų sistema. Teisiniai statybos santykiai. Teisinių statybos santykių objektai. Teisinių statybos santykių subjektai. Statybos leidimas. Teisinis statinių projektavimo reguliavimas. Statinio projekto rengimas. Statinio projekto derinimas ir tvirtinimas. Teisinis statybos proceso reguliavimas. Statybos rangos sutarties teisiniai santykiai. Vartojimo statybos rangos sutarties ypatybės. Techninė ir autorinė statinio statybos priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinio nugriovimas. Statybos teisės subjektų teisinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialioji atsakomybė pagal darbo teisę. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Teisinio reguliavimo problemos.
  Teisė, referatas(24 puslapiai)
  2010-09-17
 • Susisiekimo ūkio valdymas (2)

  Susisiekimo ūkio valdymo samprata. Lietuvos geležinkelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandenų transportas. Automobilių transportas. Bevariklis transportas. Kelių ūkio valdymas. Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-11-13
Puslapyje rodyti po