Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Sutarčių teisė tarptautinėje teisės sistemojeSutarčių teisės tarptautinėje teisės sistemoje. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas, registravimas ir paskelbimas. Sutarčių galiojimas ir negaliojimas. Sutarčių aiškinimas. Tarptautinių sutarčių pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sutarties sudarymo tvarka, sutarčių galia ir formaĮvadas. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutarčių galia ir forma. Sutarties galia. Sutarties forma. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Suvereniteto sąvoka ir požymiaiĮvadas. Suvereniteto sąvoka istoriniame kontekste. Valstybė ir suverenitetas. Valstybės suvereniteto požymiai. Suvereniteto ir tarptautinės teisės santykis. Suvereniteto doktrina. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Svarbiausios Lietuvos tarptautinės sutartys 1918-1940 metaisĮvadas. Lietuvos – Latvijos santykiai 1918 - 1940 metais. Lietuva ir Lenkija. Lietuvos ir Sovietų Rusijos (Sąjungos) sutartys. Klaipėdos krašto klausimas ir kitos sutartys. Išvados. Skaityti daugiau
Sveikatos teisės samprataĮžanga. Sveikatos teisės samprata. Sveikatos koncepcija: nauja perspektyva. Ekonominis kompromisas ir gerbūvis. Sveikatos teisė Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Svetimų teisės aktų panaudojimas LietuvojeĮvadas. Laikinoji recepuotoji teisė. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Klaipėdos krašto padėties ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Šalių atsakomybė pagal CMR konvencijąĮvadas. Vežimas. Vežimo sutartis pagal CMR konvenciją. Važtaraščio forma ir turinys. Šalių teisės ir pareigos. Vežėjo atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo teisėtumasŠaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo sąlygos. Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo pagrindai. Fizinės prievartos panaudojimo pagrindai. Ginklų panaudojimas persekiojant laivus jūroje. Pareigūno atsakomybė. Ginkluoto policijos pareigūno asmens saugumo garantijos. Būtinoji gintis. Būtinasis reikalingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisė Lietuvos Didžiojoje KunigaikštystėjeĮžanga. Pozityvistinės santuokos sudarymo sąlygos. Negatyvios santuokos sudarymo sąlygos. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Ankstesnė santuoka. Kraujomaiša. Priklausymas skirtingoms religijoms. Nusikaltimo padarymas. Santuokos nutraukimo galimybės. Sutuoktinių finansai ir atsakomybė. Moters padėtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statutuose. Vaikai. Globa. Išvados. Skaityti daugiau
Šengeno sienų kodeksasĮvadas. Šengeno sienų kodekso reguliavimo dalykas, taikymas, tikslai ir principai. Išorinių sienų kirtimas. Pagrindiniai įvairių tipų išorinių sienų ir transporto priemonių tikrinimų principai. Tam tikrų kategorijų asmenų tikrinimo procedūros. Vidaus sienų kirtimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės vergovės praktikos ir jos draudimas tarptautinėje teisėjeĮvadas. Šiuolaikinė vergovė. Šiuolaikinės vergovės praktikos ir jos draudimas tarptautinėje teisėje. Šiuolaikinės vergovės praktikos. Skolininko priklausomybė. Vaikų darbas. Vaikai kariniame konflikte. Prekyba vaikais. Rasinė segregacija (aparteidas) ir kolonializmas. Prekyba žmonėmis, seksualinė eksploatacija. Prekyba moterimis. Šiuolaikinės vergovės draudimas tarptautinėje teisėje. Dokumentai, kuriuose apibrėžiama apsauga nuo piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis, kurios įeina į platų vergovės apibrėžimą. Išvados. Skaityti daugiau
Šunų galimybės ir jų panaudojimas valstybės sienos apsaugaiĮvadas. Dėstomoji dalis. Narkotikų ir ginklų paieška. Pėdsekystė ir žmonių paieška. Šuns paruošimas pėdsekystei. Šuns įgūdžių lavinimas ir treniravimas. Faktoriai turintys įtakos šuns galimybėms panaudoti. Atvejis, kai šuo aptiko pasiklydusį žmogų. Šunų panaudojimas pažeidėjui sulaikyti. Išvada. Skaityti daugiau
Šventasis sostas kaip tarptautinės teisės subjektasĮžanga. Šventasis sostas. Šventojo Sosto dalyvavimas tarptautiniuose santykiuose. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė jūrų teisėĮžanga. Tarptautinės jūrų teisės dalykas, teisės šaltiniai. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Taikaus plaukiojimo teisė. Pakrantės valstybės teisės teritorinėje jūroje. Teritorinės jūros plotis. Gretutinė zona. Atviroji jūra. Veiksmai laivų atžvilgiu atviroje jūroje. Nacionalinių teismų jurisdikcija atviroje jūroje įvykdytiems nusikaltimams. Kontinentinis šelfas. Giliavandenis jūros dugnas. Jūros sienos. Skaityti daugiau
Tarptautinė jūrų teisė (2)Įvadas. Tarptautinės jūrų teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės kriterijai nustatant baudžiamąją jurisdikciją. Jurisdikcija ir suverenitetas. Baudžiamoji jurisdikcija. Pagrindiniai jurisdikcijos nustatymo principai. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Baudžiamoji jurisdikcija jūros erdvėse. Vidaus vandenys. Dvi baudžiamosios jurisdikcijos taikymo sistemos. Kariniai laivai. Užsienio karo ir kitų valstybinių nekomercinių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklės. Teritorinė jūra. Teisinis režimas teritorinėje jūroje. Taikus plaukimas teritorinėje jūroje. Karinių laivų taikaus plaukimo teisė. Baudžiamoji jurisdikcija, taikoma laivams taikaus plaukimo per teritorinę jūrą metu. Laivai, kurie teritorinėje jūroje yra nuleidę inkarą. Išskirtinė ekonominė zona ir gretutinė zona. Gretutinė zona. Išskirtinė ekonominė zona. Kontinentinis šelfas. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 332 straipsnis. Atviroji jūra. Laivo teritorialumo fikcija. Lotus byla. Municipalinių teismų jurisdikcija kriminalinių nusikaltimų atvirojoje jūroje atveju. Vėliavos taisyklės taikymo išimtys atvirojoje jūroje. Apžiūros teisė (The Right of Visit). Piratavimas (Piracy). Persekiojimo karštais pėdsakais teisė (The Right of Hot Pursuit). Apžiūros teisė (The Right of Visit). Nesankcionuota transliacija (Unauthorised Broadcasting). Prekyba vergais (Slave trade). Sutartimis nustatytos vėliavos taisyklės išimtys. Povandeninių kabelių apsauga (The protection of the submarine cables). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 224 straipsnis. Nelegali emigracija (Illegal emigration). Nelegalus narkotinių medžiagų pervežimas (Control of Narcotic Drug Trafficing). Prisiartinimo teisė. (The right to approach). Laivų susidūrimai atvirojoje jūroje (Collisions on the high seas). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnis. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisinė atsakomybėTarptautinė teisinė atsakomybė. 4 rūšių normos. Atsakomybės požymiai. Tarptautinės teisės pažeidimo požymiai. Tarptautinių nusikaltimų kategorijos. Skaityti daugiau
Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtraĮvadas. Ginkluoto konflikto teisė. Pagrindiniai ginkluoto konflikto teisės principai. Ginkluoto konflikto teisės vystymasis. Kada kyla ginkluotas konfliktas. Būtinybė laikytis ginkluoto konflikto teisės. Kada taikoma ginkluoto konflikto teisė. Ginkluoto konflikto teisės plėtra ir laikymasis. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Tarptautinės organizacijos (4)Įžanga. Tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės subjektai. Galėjimas dalyvauti teisiniuose santykiuose. Dalyvavimas teisiniuose santykiuose. Tarptautinės organizacijos požymiai. Subjektiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties formos reikšmė, jos rūšysĮvadas. Tarptautinių sutarčių teisės samprata. Tarptautinės sutarties forma, jos rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties sąvoka bei rūšysĮvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinės sutarties rūšys. Skirstymas pagal šalių kaičių – dvišalės ir daugiašalės; klasifikavimas pagal sutarčių objektus – politinės ir ekonominės; ratifikuotos sutartys, ir sutartys, kurioms nereikia ratifikavimo; kitos sutarčių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
......