Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinės sutartys

  Įvadas. Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutartys ir Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistema. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas ir taikymas. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2005-10-02
 • Tarptautinės sutartys - Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis

  Įvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas. Tarptautinių sutarčių taikymas. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-07
 • Tarptautinės sutartys (4)

  Įvadas. Tarptautinės sutartys. Tarptautinių sutarčių rūšys. Dvišalių sutarčių rūšys tarptautinės komercinės teisės šaltinis. Tarptautinės sutarties sudarymas. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinės sutarties laikymasis ir galiojimas. Tarptautinės sutarties veikimo nutraukimas ar sustabdymas. Tarptautinės prekybos sutartys. Bendrosios ekonomikos – prekybinio bendradarbiavimo sutartys. Laisvosios prekybos sutartys. Specialios paskirties prekybos sutartys ir susitarimai. Investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys. Draugystės ir bendradarbiavimo sutartys. Teisinės pagalbos ir teisinių santykių sutartys. Mokslinio – technologinio bendradarbiavimo sutartys. Tarptautiniai komerciniai kontraktai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-10-09
 • Tarptautinės sutartys kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis

  Įvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Sutarčių klasifikacija. Tarptautinių sutarčių taikymo ypatumai. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-27
 • Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistemoje

  Tarptautinių sutarčių teisės šaltiniai. Tarptautinės sutarties samprata. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Narystės Europos Sąjungoje (ES) konstitucingumo problemos. Nacionalinės teisės harmonizavimas. Tarptautinės sutartis Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Tarptautinių sutarčių taikymo problemos Lietuvos teisėje. Lietuvos tarptautinės sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-28
 • Tarptautinės sutartys. Lietuvos Respublikos teismų sistema

  Įvadas. Tarptautinė sutartis. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinių sutarčių formos. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Sutarties registravimas ir paskelbimas. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Teismų kompetencija. Teisėjai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-30
 • Tarptautinės teisės principai

  Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Tarptautinių ginčų taikaus sureguliavimo principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių principas. Sienų neliečiamumo principas. Teritorijos vientisumo principas. Nusiginklavimo principas.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-14
 • Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės

  Tarptautinės teisės ištakos. Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Įstatymų leidimo valdžios nebuvimas. Šaltinių ypatybės. Centralizuotos vykdomosios valdžios nebuvimas. Bendros privalomos kompetencijos teisminio organo nebuvimas. Subjektų ypatybės Normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės Teisės normų privalomumas. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2005-10-03
 • Tarptautinės teisės subjektas

  Įžanga. Sąvokų išaiškinimas. Juridinis asmuo. Tarptautinės teisės subjektas. Valstybė kaip tarptautinės teisės subjektas. Tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės subjektas. Įmonės kaip tarptautinės teisės subjektas. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-09-26
 • Tarptautinių organizacijų norminiai aktai

  Įvadas. Tarptautinių organizacijų kūrimasis. Dėstymas. Teisės norminis aktas. Įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Teisės norminių aktų galiojimas. Europoje veikiančios tarptautinės organizacijos. Vidurio Europos iniciatyva. Europos Taryba. Europos Sąjunga. Sąjungos institucijos. Europos ekonominis regionas. Europos laisvosios prekybos asociacija. Vakarų Europos Sąjunga.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-12
 • Tarptautinių privatinių sutarčių sudarymo ypatumai

  Įvadas. Tarptautinės privatinės sutarties samprata. Tarptautinė privatinė sutartis. Tarptautinės privatinės sutarties šalys. Tarptautinės privatinės sutarties sudarymas. Sutarties struktūra ir turinys. Sutarties laisvės principas - pasirinkti taikytiną teisę. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo organo pasirinkimo reikšmė. Sutartys, kuriose galima pasirinkti užsienio teisę. Taikytinos teisės ryšys su sutartimi.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-19
 • Tarptautinių sutarčių galiojimas

  Įvadas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių galiojimas laike. Tarptautinių sutarčių galiojimas teritorijoje. Tarptautinių sutarčių galiojimas asmenims. Naudota literatūra. Išnašos.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-27
 • Tarptautinių sutarčių sąvoka ir rūšys

  Įžanga. Tarptautinių sutarčių apibūdinimas. Tarptautinių sutarčių sąvokos genezė. Tarptautinių sutarčių rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-05-25
 • Tarpukario konstitucijų palyginimas

  Įvadas. Priežastys, dėl kurių reikėjo laikinosios Konstitucijos bei Steigiamojo seimo darbai. 1920 metų birželio 10 dienos laikinoji Konstitucija. Bendrosios nuostatos. 1922 metų rugpjūčio 1 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. Bendrosios nuostatos. 1928 metų gegužės 25 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metų vasario 11 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-04-27
 • Tautinių mažumų teisių reguliavimas tarptautinėje teisėje ir jų įgyvendinimas Lietuvoje

  Įvadas. Tautinių mažumų teisių reguliavimas tarptautinėje teisėje. Tautinių mažumų teisių reguliavimo įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados. Priedas.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-12-17
 • Teisė

  Kaltinamasis ir inkvizicinis teismo procesai. Ordalijos ir formaliųjų įrodymų teorija. Teisės šaltiniai, atspindintys formaliųjų įrodymų teoriją.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-22
 • Teisė (17)

  Įvadas. Civilinės teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinės teisės dalykas. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisės reguliavimo metodas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojai. Darbdavys. Kolektyvinių darbo santykių subjektai. viešojo valdymo subjektai. Viešojo valdymo subjektų rūšys. Viešojo valdymo subjektų sistema. Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministerijos. Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijos. Apskrities valdymas. Savivaldybės valdymo subjektai.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-03-06
 • Teisė (47)

  Įvadas. Valstybinės valdžios samprata. Darbo ir poilsio samprata, apskaita. Kasmetinių ir tikslinių atostogų rūšys ir apskaita. Administracinių teisės pažaidimų klasifikacija ir administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Nuomos sutarties sąvoka, forma ir pavyzdys. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-10-23
 • Teisė (54)

  Įvadas. Įstatymų leidybos procedūra. Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį registravus. Aplinkybės, kurioms esant įstatymo projekto neteikiamas svarstyti Seime. Įstatymų pateikimas Seimo posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas pagrindiniame komitete. Darbo teisė. Darbo teisės sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Praktinis darbas. Išvados.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-11-16
 • Teisė (58)

  Juridinių asmenų steigimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Praktinė užduotis.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-13
Puslapyje rodyti po