Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybinės žemės pardavimas ir nuoma

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Valstybinė žemė. Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas. Žemės ūkio paskirties žemės nuoma. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimas ir nuoma. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-12-14
 • Valstybinių pensijų esmė

  Įvadas. Valstybinių pensijų esmė. Teisė gauti pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi teisę gauti. Teisė gauti mokslininkų valstybinę pensiją turi. Teisė į teisėjų valstybinę pensiją. Teisę gauti vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-15
 • Valstybių atsakomybę šalinančios aplinkybės

  Įvadas. Aplinkybės pašalinančios valstybės atsakomybę. Sutikimas. Savigyna. Atsakomosios priemonės. Force majeure. Nelaimė. Būtinasis reikalingumas. Rėmimosi aplinkybe, pašalinančia veikos neteisėtumą, pasekmės. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-08
 • Valstybių įsipareigojimai užkertant kelią ir persekiojant už humanitarinės teisės pažeidimus

  Įvadas. Valstybių įsipareigojimai dalyvauti tarptautinės humanitarinės teisės sutartyse. Įsipareigojimai pagal Ženevos konvencijas ir Papildomus protokolus. Pagrindiniai įsipareigojimai. Baudimas už tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Karo nusikaltimai. Atsakomybė už karo nusikaltimus. Valstybių įsipareigojimai teikti teisinę pagalbą. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-12-20
 • Valstybių įsipareigojimai užkertant kelią ir persekiojant už tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus

  Įvadas. Valstybių įsipareigojimai dėl tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų. Atsakomybė už tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-17
 • Vartotojų apsauga Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Visapusis ir integruotas metodas. Bendras aukštas vartotojų apsaugos lygis. Veiksmingas vartotojų apsaugos taisyklių taikymas. 10 Pagrindinių principų susijusių su vartotojų apsauga Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-05-10
 • Vartotojų teisių gynimas (4)

  Įvadas. Vartotojo teisių gynimas. Lietuvos Respublikos (LR) vartotojų teisių gynimo įstatymas. Lietuvos nacionalinė vartotojų švietimo programa. Tarptautinis vartotojų apsaugos ir gynimo tinklas. Europos vartotojų diena. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-19
 • Vidaus reikalų sistemos pareigūnų atsakomybės ypatumai

  Vidaus sistemos pareigūno samprata. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų teisinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Tarnybinė atsakomybė. Tarnybinių nusižengimų samprata. Tarnybinių nuobaudų rūšys. Nuobaudų skyrimo tvarka. Tarnybinių nuobaudų panaikinimas. Materialinė atsakomybė. Išvada.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-05-13
 • Viduramžių teisės samprata

  Įvadas. Teisės samprata barbarų visuomenėje. Teisė ir krikščionybė.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-06
 • Viduramžių vakarų Europos teisė

  Įvadas. Barbarų teisė. Salijų įstatymas. Saksų ir bavarų įstatymai. Anglosaksų įstatymai. Kanonų teisė. Romėnų teisės recepcija Vakarų Europoje. Lenų ir dvarų teisė. Miestų teisė. Prekybos ir jūrų teisė. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-12
 • Viešosios pirkimo-pardavimo sutartys

  Įvadas. Teisiniai santykiai. Pirkimo pardavimo sutartis. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartys. Teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus Lietuvoje. Pagrindinės sąvokos. Pirkimo pradžia ir pabaiga. Pirkimo sutartis. Preliminarioji sutartis. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas. Išvados. Priedas (1).
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-02-19
 • Viešųjų ir privačių santykių reguliavimas valstybės tarnyboje

  Įvadas. Valstybės tarnyba. Problematika. Interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių santykių reguliavimas valstybės tarnyboje. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2011-07-13
 • Visuomenės informavimo priemonių reglamentavimo ir savitvarkos institucijos

  Visuomenės priemonių savireguliavimo institucijų sistema. Žurnalistų etikos inspektorius. Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Kultūros ministerija.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-06
 • Visuomenės organizacijų registravimas

  Įvadas. Visuomeninė organizacija. Visuomeninių organizacijų veiklos pagrindai. Registro paskirtis. Registro objektas. Registro tvarkymo įstaigos. Bendrieji registro duomenys. Registre kaupiami specifiniai duomenys. Narystės sutartis. Sutarties sąlygos. Audiovizualinio kūrinio autoriaus registracijos kortelė. Visuomeninės organizacijos "Atviras kodas Lietuvai" visuotinio narių susirinkimo protokolas. Visuomeninės organizacijos įstatai. Įstatų pakeitimams įregistruoti pateikiami šie duomenys. Registro duomenų naudojimas.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-12-08
 • Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijoje

  Įvadas. Nusikalstamumo prevencijos sąvoka. Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės srityje. Nusikalstamumo prevencijos kryptys. Visuomenės bendradarbiavimo nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės srityje iniciatyvos. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Tarptautinis Alternatyvusis Teismas. Ugdymo įstaigų vaidmuo nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos veikloje. Specializuoti klubai ir jų vykdomos prevencijos programos. Nusikaltimų internete prevencija. Nusikaltimų degalinėse prevencija. Nusikalstamumo prevencija Vokietijoje. Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijos veikloje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-10-10
 • Visuomeniniai valstybės pagrindai

  Įvadas. Valstybės sąvoka. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni organizacija. Valstybė kaip prievartos organizacija. Dalis valdo visumą. Visuomeniniai valstybės pagrindai. Visuomenės konfliktų rūšys. Valstybės gyvenimo kultūriniai pagrindai. Etosas, mitai ir politinės ideologijos. Religija ir valstybinė valdžia. Politinė kultūra ir viešoji nuomonė. Valstybės valdžios legitimacijos pagrindai.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Žemės konsolidacijos projektų reikšmė šiandien

  Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Žemės konsolidacija. Žemės konsolidacijos projektų rengimo tvarka. Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės. Sprendimo rengti projektą priėmimas. Konsolidacijos projektų pavyzdžiai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-12-12
 • Žemės nuomos sutartys

  Įvadas. Darbe plačiau nagrinėjama viena iš žemės naudojimo sutarčių rūšių - žemės nuomos sutartis. Apibūdinami žemės nuomos sutarties skiriamieji požymiai, analizuojama jų esmė. Žemės nuomos sutartys. Žemės nuomos sutarties šalys. Žemės nuomos sutarties dalykas. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-06
 • Žemės teisinė apsauga

  Įvadas. Žemės teisinės apsaugos samprata. Bendrieji aplinkosaugos reikalavimai. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Valstybinis aplinkos monitoringas. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir ribojimas. Poveikio aplinkai vertinimas. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai ribojimas Ekonominių aplinkos apsaugos priemonių reguliavimas. Išvados. Summary.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-09-30
 • Žmogaus klonavimas

  Įvadas. Teoriniai klonavimo aspektai. Ką reiškia klonavimas? Pirmieji klonavimo eksperimentai. Klonavimo būdai. Žmogaus klonavimas – mitas ar realybė? Klonavimas ir žmogaus teisės. Žmogus ir asmenybė. Žmogaus klonavimas subjektinės teisės į gyvybę kontekste. Teisė turėti bei žinoti savo tėvus. Žmogaus garbė ir orumas. Teisinis klonavimo reglamentavimas. Teisė ir mokslas: ar įmanomas suderinamumas? Teismų nuomonė klonavimo klausimu. Tarptautinė pastangos sukliudyti žmogaus klonavimą. Klonavimo reglamentavimas Lietuvoje bei kai kuriose kitose pasaulio valstybėse. Bažnyčia apie žmogaus klonavimą. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2006-08-10
Puslapyje rodyti po