Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Normanų teisės vystymasisĮvadas. Teisės vystymasis. Normanų teisės sistema. Karališkosios teisės augimas normanų Italijoje. Augusto įstatymai. Išvados. Skaityti daugiau
Normatyvistinė (etatistinė) teisės samprataĮžanga. Normatyvizmas, H. Kelseno "grynoji" teorija. Norma. Teisė ir moralė. Teisė ir valstybė. Valstybė ir tarptautinė teisė. "Dualizmų" panaikinimas. Harto požiūris į normų teoriją. Išvados. Skaityti daugiau
Norminiai teisės aktaiĮvadas. Norminio teisės akto požymiai. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Norminių teisės aktų galiojimas. Skaityti daugiau
Norminių aktų sisteminimas: priežastys, formos ir tikslaiĮžanga. Sisteminimo sąvoka. Sisteminimo priežastys. Sisteminimo tikslai. Teisės aktų sisteminimo formos. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Skaityti daugiau
Norminių teisės aktų leidyba įgyvendinant vykdomąją valdžiąĮvadas. Darbo tikslas yra identifikuoti norminių teisės aktų leidybos ypatumus, įgyvendinant vykdomąją valdžią. Vykdomosios valdžios institucijų sistema ir jos leidžiamiems norminiams teisės aktams būdingi bruožai. Vykdomoji valdžia ir jos norminių teisės aktų požymiai. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų vieta teisinėje sistemoje. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų klasifikacija ir jų keliama problematika. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų klasifikavimo kriterijai. Vykdomosios valdžios norminių teisės aktų problemos. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Normos ir taisyklės kaip visuomenės sąrangą garantuojantys veiksniaiĮvadas. Normų ir taisyklių atsiradimo poreikis. Normos ir taisyklės, kaip visuomenės sąrangą garantuojantys veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Notaras ir jo teisinis statusasĮvadas. Notaro sąvoka ir teisė eiti pareigas. Notarų skaičius ir paskyrimo vietos. Notariato darbo principų raiškos analizė. Nepriklausomumo principas. Objektyvumo principas. Asmeninės notarų atsakomybės principas. Teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai. Notarų kompetencija. Profesinės civilinės atsakomybės. Išvadas. Skaityti daugiau
NotariatasĮvadas. Notariato teisinė prigimtis ir esmė. Notaras ir valstybė. Notariato raida. Notariato struktūra. Notariato rūšys. Notarinių veiksmų atlikimo taisyklės. Notarų veiklos principai. Drausminė notarų atsakomybė. Kiti notarų veiklos klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Notariato sąvoka, struktūra, uždaviniai ir vieta kitų teisėsaugos institucijų sistemojeĮžanga. Notariato sąvoka, rūšys ir vieta kitų teisėsaugos institucijų sistemoje. Notariato struktūra ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuoseĮvadas. Dėstymas. Hipotekos lakšto sudėtis. Notaro vaidmuo hipotekos teisiniuose santykiuose. Tapatybės nustatymas. Duomenų tikrinimas. Reikalavimai dokumentams. Lakštų papildymas. Išvados. Skaityti daugiau
Notarų savivaldaĮvadas. Notaro sąvoka, funkcijos ir uždaviniai. Notarų veiklos principai. Notarų veiklos. Notarų objektyvumo principai. Notarinių veiksmų atlikimo slaptumo principas. Griežčiausios atsakomybės principas. Notariato savivalda: uždaviniai ir funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė civilinėje teisėje (3)Įvadas. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys 95 straipsnis. Savininko teisė išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės rūšys. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Bendroji (jungtinė ir dalinė) nuosavybė. Bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Intelektinė nuosavybė. Nuosavybės įgijimas ir praradimas. Nuosavybės įgijimo būdai. Nuosavybės praradimo būdai. Savininko teisių garantijos ir nuosavybės gynimas. Išvados. Priedas (pirkimo–pardavimo sutartis). Skaityti daugiau
Nusikaltėlių išdavimas (ekstradicija)Įvadas. Ekstradicijos sąvoka. Ekstradicijos ryšys kaip viena iš tarpvalstybinės pagalbos formų. Ekstradicijos vykdymas pagal valstybės nacionalinės teisės procesą. Ekstradicijos sąlygos pagal bendrąją tarptautinę teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. Lietuvos Respublikos Baudžiamajame ir baudžiamojo proceso kodeksuose nustatyta ekstradicijos sąvoka. Lietuvos nacionalinės teisės pagrindas asmens išdavimui. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti atsisakymo išduoti asmenį pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimai taikai. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai žmonijaiĮvadas. Nusikaltimai taikai. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai žmonijai. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikataiNusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikatai. Nusikaltimų žmogui samprata. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Tyčinis nužudymas. Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis. Motinos tyčinis nužudymas savo naujagimio. Tyčinis nužudymas didžiai susijaudinus. Nužudymas dėl neatsargumo. Privedimas prie savižudybės. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Tyčinis lengvas kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Smūgių sudavimas ir žiaurus kankinimas. Neteisėtas aborto padarymas. Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos. Nusikaltimai, keliantys pavojų dėl nustatytų saugumo taisyklių pažeidimo žmonių gyvybei, sveikatai. Skaityti daugiau
Nusikaltimas žmogiškumui. Hagos tribunolasĮvadas. Nusikaltimo žmoniškumui samprata ir jos kilmė. Nusikaltimų žmoniškumui bendrieji požymiai. Hagos tribunolas. Skaityti daugiau
Nusikaltimo padarymo teisinės pasekmės. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmėĮvadas. Tikslas: išanalizuoti nusikaltimo padarymo teisines pasekmes, bei baudžiamąją atsakomybę ir bausmę. Nusikaltimas. Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai. Nusikaltimų klasifikavimas. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimas ir įgyvendinimas. Baudžiamosios atsakomybės turinys ir formos. Bausmių ir poveikio priemonių bendroji charakteristika. Pagrindinės bausmės. Bausmės skyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sudėties rūšys: pagrindinė, kvalifikuota ir privilegijuota nusikaltimo sudėtysNusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėčių klasifikavimas. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtimi. Pagrindinės nusikaltimų sudėtys. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sudėtis: sąvoka, struktūra, klasifikavimasĮvadas. Nusikaltimo sudėties sąvoka. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėties klasifikavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo sudėtis: sąvoka, struktūra, klasifikavimas (2)Įžanga. Darbo tikslas: išsiaiškinti nusikaltimo sudėties sąvoką, jos svarbą baudžiamojoje teisėje. Išnagrinėti nusikaltimo sudėčių klasifikavimą remiantis kelių autorių nuomonėmis. Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėties klasifikavimas. Pagrindinė, kvalifikuota ir privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Paprastoji ir sudėtingoji nusikaltimų sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
......