Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Nutarimo apskundimasĮvadas. 2004 metų apeliacinio teismo statistika. Kam reikalingas nutarimo apskundimas? Kas gali naudotis nutarimo apskundimu ir ką apskųsti? Nuo ko pradėti? Kas ir kaip nagrinėja nutarimo apskundimą? Apygardos administracinis teismas priima sprendimą. Apeliacinis skundas. Kas ir kaip nagrinėja apeliacinį skundą? Įstatyminiai straipsniai apie nuobaudos apskundimą. Išvados. Skaityti daugiau
Papročiai tarptautinėje teisėjeĮžanga. Tarptautinės teisės šaltiniai. Paprotys tarptautinėje teisėje. Tarptautinis paprotys kaip visuotinės praktikos, pripažintos teisine norma, įrodymas. Kur ieškoti paprotinės teisės egzistavimo įrodymo. Pasikartojimo problema. Išvados. Skaityti daugiau
Papročio nustatymas tarptautinėje teisėjeĮvadas. Papročio sąvoka ir reikšmė tarptautinėje teisėje. Objektyvusis elementas ("bendroji praktika"). Psichologinis paprotinės teisės formavimosi elementas (opinio iuris). Išvados. Skaityti daugiau
Paprotys tarptautinėje teisėjeĮžanga. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Tarptautinė teisinė atsakomybė. Paprotinių teisės normų įtaka tarptautinės teisinės atsakomybės institutui. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Patentų teisė: išradimų teisinės apsaugos aspektai – išradimų rūšys, patentabilumo kriterijaiĮvadas. Išradimas kaip patentų teisės objektas. Išradimo samprata ir esmė/ Sprendimai, nelaikomi išradimais. Išradimų rūšys. Patentabilumo kriterijai. Naujumas. Išradimo lygis. Pramoninis pritaikomumas. Patentabilumo kriterijų nustatymo aspektai. Lietuvoje pagal PĮ bei Europos patentų tarnybos pagal EPK. Patento savininko teisės. Patento savininko samprata. Patento savininko teisių turinys. Patento savininko išimtinių teisių ribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Patentų teisės normosPatentų teisės normos. Patentas. Patentų teisės požymiai. Patentabilumo kriterijai. Naujumas. Neakivaizdumas. Pramoninis pritaikomumas. Patento atsiradimo istorija. Feodalinės privilegijos. Piktnaudžiavimas patentais. Patentų priešininkai. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos įkūrimo prielaidos, tikslai, uždaviniai. Patentų teisės normų reikšmė šiandien. Skaityti daugiau
Patentų teisės normos (2)Įvadas. Patentų teisės kūrimosi istorija. Patentų teisės samprata ir normos. Patento esmė ir paskirtis. Patentų teisės bruožai. Patentabilumo kriterijai. Patentų teisės teisinis reglamentavimas. Patentų pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Paveldėjimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statutuoseĮvadas. Statuto atsiradimas. I–asis Lietuvos statutas. Paveldėjimo teisė statute. Statuto reikšmė. II–asis Lietuvos statutas. Paveldėjimas statute. III–asis Lietuvos statutas. Paveldėjimo teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Petras Leonas - sociologinės teisės sampratos Lietuvoje pradininkasPetras Leonas - sociologinės teisės sampratos Lietuvoje pradininkas. Įžanga. Petro Leono asmenybė. Petro Leono tritomis. II – ojo tomo dalis "Sociologijos pakaitos". Skaityti daugiau
Petras Leonas, jo darbaiPetras Leonas. Biografija. Petro Leono mokslinė kūryba. Skaityti daugiau
Piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problema tarptautinėje teisėjeĮvadas. Darbo tikslas – trumpai apžvelgti piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problemas tarptautinėje teisėje bei galimus šių problemų sprendimo būdus. Diplomatinių imunitetų ir privilegijų samprata bei tikslas. Diplomatinių privilegijų ir imunitetų skirstymas. Piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problema ir galimi sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teisės ir pareigos užtikrinant aplinkos apsaugąĮvadas. Tikslas yra išnagrinėti Lietuvos Respublikos piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teises ir pareigas užtikrinant aplinkos apsaugą. Pagrindiniai aplinkos teisės šaltiniai. Konstitucija. Aplinkos apsaugos įstatymas. Orhuso konvencija. Visuomenės dalyvavimas. Teisė gauti informaciją apie aplinką. Teisė kreiptis į teismus. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietybė. AtostogosPilietybės samprata. Pilietybės įgijimas ir netekimas. Pilietybės samprata. Pilietybės įgijimas. Pilietybės netekimas. Atostogos, jų rūšys. Atostogų suteikimo tvarka. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos, kasmetinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos, tikslinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Pilietinės visuomenės kultūra ir tradicijos vaidmuoĮvadas. Kultūriniai pilietinės visuomenės aspektai. Bendras kultūros kontekstas. Pilietinės visuomenės samprata. Tradicijos samprata ir jos vaidmuo. Pilietinės visuomenės kultūra. Pilietinės visuomenės teisinė kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų plovimasPinigų plovimo atsiradimo istorinė apžvalga. Pinigų plovimo samprata. Pinigų plovimo kriminalizacija. Ofšorinių kompanijų vaidmuo pinigų plovime. Ofšorinės kompanijos istorija. Ofšorinių kompanijų požymiai. Idealių ofšorinių jurisdikcijų požymiai. Pinigų plovimo kriminalistinė charakteristika ir būdai. Skaityti daugiau
Pirkimo-pardavimo sutartis (12)Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarčių objektai. Sutarties objektas ir dalykas. Šalių teisės ir įsipareigojimai. Sutarties kaina. Prekių tiekimo terminai ir tvarka. Prekių kokybė. Prekių priėmimas. Apmokėjimo sąlygos. Sutarties galiojimo terminas ir jos nutraukimo tvarka. Šalių atsakomybės sąlygos. Baigiamosios nuostatos. Juridiniai šalių adresai ir parašai. Skaityti daugiau
Pirminės ir antrinės Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniaiĮvadas. Acquis Communautaire. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltinių atsiradimas. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltinių klasifikacija. Pirminė ir antrinė teisė. Pirminė teisė. Antrinė teisė: Europos Sąjungos (ES) institucijų teisės aktai. Reglamentai. Direktyvos. Sprendimai. Rekomendacijos ir nuomonės. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminių dokumentų turinio ir formos projektavimasĮvadas. Juridinę galią turintys dokumentų rekvizitai. Apskaitos dokumentų rūšys. Pirminių dokumentų projektavimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Pirmos instancijos teismo sudėtis ir skyrimo tvarkaĮvadas. Pirmos instancijos teismas. Pirmos instancijos teismo teisėjai. Pirmosios instancijos teismo kompetencija. Ieškinių kategorijos. Procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Policijos vaidmuo nusikaltimų prevencijoje ir kontrolėjeĮvadas. Nusikaltimų prevencijos samprata, priemonės ir reikšmė. Institucijos, vykdančios nusikaltimų prevenciją Lietuvoje. Policijos prevencinė veikla. Policijos ir piliečių bendradarbiavimo reikšmė nusikaltimų prevencijai. Policijos prevencinių programų vykdymas. Išvados. Skaityti daugiau
......