Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teisinę atsakomybę už aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus. Teisinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Administracinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Baudžiamoji atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Civilinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Materialinė atsakomybė už aplinkos apsaugos pažeidimus. Drausminė atsakomybė. Tarnybinė atsakomybė. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-06-02
 • Teisinė atsakomybė: rūšys, atsiradimo sąlygos ir principai

  Įžanga. Teisinė atsakomybė, teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Pozityviosios atsakomybės atsiradimo pagrindai. Negatyviajai teisinei atsakomybei atsirasti reikalingos tokios sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-14
 • Teisinė idėja - teisinės normos pradžia

  Teisinės idėjos samprata. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra, rūšys. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra. Teisinės sąmonės ir teisės santykis. Išvados. Išnašos.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-07-14
 • Teisinė Klaipėdos krašto padėtis

  Įvadas. Konstitucinė Klaipėdos krašto padėtis. Klaipėdos krašto administracija. Klaipėdos krašto teismai.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-21
 • Teisinė mintis ir teisės mokslas Lietuvoje 1795-1917 metais ir 1918-1940 metais

  Įvadas. Vilniaus universiteto veikla Rusijos okupacijos metais. Žymiausieji teisės mokslo atstovai 1795-1917 m. laikotarpiu. Liudvikas Aloyzas Kapelis. Ignotas Danilavičius. Joachimas Lelevelis. J. Jaroševičius. Jeronimas Stroinovskis. Teisės mokslas Lietuvoje tarpukario metu. Žymiausi teisės mokslo atstovai 1918-1940 metais. laikotarpiu. Mykolas Romeris. Augustinas Janulaitis. Petras Leonas. Teisės mokslas už universiteto sienų. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-12-14
 • Teisinė rekreacinė aplinka

  Įvadas. Teisinės rekreacinės aplinkos: rūšys, priimantys (leidžiantys) subjektai. Teisinės rekreacinės aplinkos norma: sąvoka, struktūra, rūšys. Teisinės rekreacinės aplinkos normos galiojimas erdvėje, laike, asmenų ratui. Užduotis. Sprendimas. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-08-20
 • Teisinė rekreacinė aplinka (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti teisinę rekreacinę aplinką. Teisinės rekreacinės aplinkos samprata, dalykas; teisinių santykių rekreacinėje aplinkoje samprata. Teisinius santykius rekreacinėje aplinkoje reguliuojančios teisės šakos, jų tarpusavio santykis. Teisinių santykių rekreacinėje aplinkoje reguliavimo metodai. Užduoties sprendimas. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-12-28
 • Teisinė valstybė (2)

  Įvadas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Teisinė vartotojų apsauga

  Įvadas. Vartotojų teisių gynimo įstatymai. Vartotojo informavimas. Vartotojų teisių gynimo institucijos. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos veikla. Tarptautinis vartotojų apsaugos gynimo tinklas. Vartotojų teisių apsaugos strategijos ir švietimo programų tikslai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-01-29
 • Teisinės atsakomybės principai

  Įvadas. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-18
 • Teisinės atsakomybės rūšys (3)

  Įvadas. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Administracinės atsakomybės pagrindiniai principai ir priemonės. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės rūšys. Drausminė atsakomybė. Drausminės atsakomybės samprata. Drausminės atsakomybės rūšys. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąvoka ir atsiradimo sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-29
 • Teisinės atsakomybės rūšys (4)

  Civilinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Administracinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Baudžiamoji atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Drausmės atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Materialinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-12-05
 • Teisinės atsakomybės samprata

  Įvadas. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji, arba retrospektyvi, teisinė atsakomybė. Dvi teisinės atsakomybės stadijos: pozityvioji ir negatyvioji. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos (pagrindai). Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-03-27
 • Teisinės draudimo veiklos formos

  Įvadas. Teisinės draudimo veiklos organizavimo formos. Akcinės draudimo įmonės. Akcinių draudimo įmonių valdymo organai. Akcinės draudimo įmonės gyvavimo ciklas. Draudimo draugijos. Draudimo draugijos valdymo organai. Draudimo draugijos gyvavimo ciklas. Valstybinės draudimo įstaigos. Valstybinių draudimo įstaigų valdymo organai. Valstybinių draudimo įstaigų gyvavimo ciklas. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-01-18
 • Teisinės institucijos

  Lietuvos teismai 1918 – 1944 metai. Lietuvos teismai. Teismų darbas ir sprendimų vykdymas. Klaipėdos krašto teismai. Hipoteka. Okupacijos ir jų padariniai. Ypatingieji teismai. Kariuomenės teismas. Pulko teismas. Karo lauko teismas. Kiti ypatingieji teismai. Statutinis teismas. Jūrų teismas. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-02
 • Teisinės minties raida Lietuvoje

  Nuo paprotinės teisės iki Lietuvos statutų. Lietuvos statutai. Teismų, administracinė ir seimo reformos. Lenkijos - Lietuvos valstybė XVI - XVIII amžiuje. Pirmoji konstitucija Europoje. Lietuva 1918- 1938 m. Sovietinės okupacijos metais... Lietuva po atgimimo... Lietuvių tauta.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-05-23
 • Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros santykis (2)

  Įvadas. Teisinė sąmonė. Teisinė kultūra. Teisinė kultūra ir jos teisinis santykis su teisine sąmone. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-05
 • Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra ir funkcijos. Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisę

  Įvadas. Teisinė sąmonė. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisę. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-05-18
 • Teisinės valstybės samprata (4)

  Įvadas. Teisinės valstybės raidos etapai: formalusis ir turiningasis teisinės valstybės modeliai. Suverenitetas, demokratija, konstitucionalizmas. Teisės viršenybė. Valdžių atskyrimo principas. Žmogaus teisių svarba. H. Kelseno valstybės ir teisės tapatumo teorija. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-25
 • Teisinės valstybės samprata (6)

  Įžanga. Tikslas – aptarti teisinės valstybės sampratą. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės požymiai. Teisinės valstybės principai. Socialinė teisinė valstybė. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-12-02
Puslapyje rodyti po