Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės kursiniai darbai

Teisės kursiniai darbai (188 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ieškinio senaties taikymo sąlygos

  Ieškinio senaties samprata, reikšmė. Ieškinio senaties taikymo sąlygos. Imperatyvai. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Prievolės asmenų pasikeitimo įtaka ieškinio senačiai. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. Ieškinio senaties taikymo bruožai. Ieškinio senaties taikymas keičiantis ją reglamentuojančiomis įstatymų normomis. Ieškinio senatis santykiuose su kitomis valstybėmis. Išvados. Santrauka (anglų k.). Priedai.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-12-16
 • Ikiteisminio tyrimo efektyvumo kriterijai

  Įvadas. Ikiteisminio tyrimo etapas. Ikiteisminio tyrimo efektyvumas. Ikiteisminio tyrimo efektyvumo kriterijai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-01-17
 • Ikiteisminio tyrimo efektyvumo kriterijai

  Įvadas. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo pradėjimas. Ikiteisminio tyrimo efektyvumas. Nekaltumo prezumpcija. Nediskriminacijos principas. Rungimosi principas. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas. Sulaikymas. Apklausa. Operatyvinė veikla. Liudytojų apklausos mechanizmo sistema. Ikiteisminio tyrimo efektyvumo kriterijai. Vidinė ikiteisminio tyrimo kontrolė. Išorinė ikiteisminio tyrimo kontrolė. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-06-09
 • Ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir jų funkcijos

  Ikiteisminio tyrimo subjektai. Prokuroro įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai. Ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas proceso dalyvių iniciatyva. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklos vieta. Atskirieji pavedimai. Ikiteisminio tyrimo terminai. Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas. Teisė susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis. Subjektai, turintys teisę pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo pradėjimo tvarka ir fiksavimas. Ikiteisminio tyrimo subjektų veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminio tyrimo subjektų tyrimo veiksmai jų sąvoka ir sistema. Apklausa. Objektų tyrimas ir apžiūra. Ekspertizės skyrimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas. Ikiteisminio tyrimo užbaigimas kaltinamojo akto surašymu. Kaltinamojo akto perdavimas teismui. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-03-08
 • Institucinė mokesčių įstatymų taikymo kontrolė

  Įvadas. Centrinis mokesčių administratorius. Centrinis mokesčių administratorius – kas tai. VMI struktūra. VMI funkcijos. Mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių administratoriaus pareigos. Centrinio mokesčių administratoriaus nagrinėjamų skundų tvarka. Sprendimai, priimti išnagrinėjus skundą. Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimas. Mokestinių ginčų komisija. Mokestinių ginčų komisija – kas tai? Komisijos struktūra ir darbo organizavimas. Komisijos kompetencija. Pasirengimas nagrinėti skundą. Skundo nagrinėjimas. Sprendimo priėmimas. Statistika. Vilniaus apygardos administracinis teismas. Administracinis teismas – kas tai? Apygardos administraciniai teismai. Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija. Veiklos teritorija. Skundo padavimas. Bylos šalys ir teismo procesas. Statistika. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo samprata ir kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo galimi sprendimai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjui keliami reikalavimai. Statistika. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-07
 • Intelektinės nuosavybės teisinė apsauga elektoninėje erdvėje

  Įvadas. Intelektinės nuosavybės samprata. Intelektinės nuosavybės teisės sistema. Intelektinės nuosavybės raida elektroninėje erdvėje. Intelektinės nuosavybės elektroninėje erdvėje reikšmė. Teisės saugomų vertybių ir interesų pažeidimų elektroninėje erdvėje klasifikavimas ir bendrosios ypatybės, skirtumai nuo tradicinių teisės pažeidimų. Kompiuterių programų apsaugos teisiniai aspektai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-10-11
 • Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybė pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisę

  Įžanga. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybė pagal Lietuvos ir Europos sąjungos teisę. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų samprata. Kas yra internetas. Interneto prieglobos paslaugų teikėjai. Atsakomybės samprata. Tradicinė atsakomybės samprata. Interneto subjektų atsakomybės samprata, jos skirtumai nuo tradicinės atsakomybės sampratos. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybės analizė. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybė pagal Europos sąjungos teisę. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybė pagal Lietuvos teisę. Interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo tinklalapiams, į kuriuos vartotojai gali talpinti įvairaus pobūdžio informaciją, galimybė. Teisės normų, reglamentuojančių interneto prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybę, laikymosi užtikrinimo būdai. Valstybės prievartos priemonės. Savireguliacija. Koreguliacija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-12-07
 • Įtarimą keliančių subjektų išskyrimas (profiliavimas, rizikos analizė) prieš asmens pasienio patikrinimą

  Darbo planas. Įvadas. Rizikos vertinimo pasienio tikrinimo metu metodika. Rizikos nustatymui trukdančios sąlygos. Nuo ko prasideda asmenų profiliavimas? Neverbalinių gestų kilmė. Neverbalinių gestų ženklai, žmogui meluojant. Klaidos analizuojant kūno kalbą. Rizikos veiksnių sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklės. Rizikos požymiai bei jų vertinimas. Rizikos požymių vertinimo ypatumai. Bendradarbiavimas. Narkotikai ir pinigų plovimas. Migracija. Rizikos požymių nustatymas pagal asmens įvaizdį (profilį). Asmens įvaizdį (profilį) apibūdina šie rodikliai. Asmens vizualaus apibūdinimo rodikliai. Asmens išvaizda. Vežami daiktai, bagažo rūšis, kiekis ir asortimentas, valiutos rūšis ir kiekis. Automobilis ar kita transporto priemonė, kuria vyksta asmuo, joje gabenami daiktai. Kartu vykstančių kitų asmenų įvaizdis (profilis). Pagrindiniai teisingo integruoto sienos saugumo modelio taikymo elementai. Lietuva tranzitinė šalis gabenamiems narkotikams. Rizikos požymių nustatymas pagal asmens elgesį. Kūno kalbos vertinimas. Asmens nenormalaus elgesio simptomai, susiję su atskirų kūno dalių kalba. Kūno kalbos požymių atpažinimas. Rizikos požymių nustatymas pareigūno pokalbio su asmeniu metu. Tipinis pareigūno pokalbio modelis. Nauji rizikos faktoriai. Profiliavimo esminė problema. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-05-26
 • Įtikinimo ir prievartos priemonės policijos veikloje

  Įvadas. Darbo tikslas yra detaliau išanalizuoti kokios ir kaip veikia įtikinimo ir prievartos priemonės policijos veikloje. Policijos uždaviniai, veiklos principai, teisės ir pareigos. Įtikinimo priemonės policijos veikloje, samprata jų panaudojimo galimybės. Prievartos priemonių policijos veikloje samprata. Prievartos priemonių rūšys ir sampratos. Bendri prievartos priemonių panaudojimo principai. Draudimas tam tikromis aplinkybėmis naudoti prievartos priemones. Atskirų prievartos priemonės rūšių panaudojimo pagrindai (atvejai). Šaunamojo ginklo panaudojimo policijos veikloje samprata. Šaunamojo ginklo panaudojimo prieš asmenį atvejai. Šaunamojo ginklo panaudojimo prieš gyvūnus atvejai. Šaunamojo ginklo panaudojimo prieš transporto priemonę atvejai. Kiti šaunamojo ginklo panaudojimo atvejai. Policijos pareigūno padarytos klaidos, panaudojant prievartos priemonę, bei atsakomybė už savo veiksmus. Išvados. Santrauka. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-11-02
 • Juridinę galią turintys dokumentai ir jų rekvizitai

  Įvadas. Dokumentų juridinės galios samprata. Juridinę galią turintys rekvizitai. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Datos rekvizitas. Dokumento registracijos numeris. Parašo rekvizitas. Dokumentų kopijų tvirtinimas. Kopija. Antspaudas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2007-10-12
 • Karinė viktimologija

  Įžanga. Trumpa karinės viktimologijos charakteristika ir dalykas. Karinės viktimizacijos samprata, viktimologijos tyrinėjimai, statistikos problema. Kariuomenės viktimologinė situacija, nusikalstamos veikos ir drausmės pažeidimai, nestatutiniai santykiai, karinė policija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-07-15
 • Karo policija

  Įžanga. Ikiteisminio tyrimo subjekto samprata. Karo policijos teisinė padėtis pagal Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymą. Karo policijos uždaviniai ir funkcijos. Karo policijos organizavimas. Karo policininkų teisės, pareigos ir atsakomybė. Karo policijos statusas ikiteisminiame tyrime. Karo policijos santykiai su kitomis ikiteisminio tyrimo institucijomis ir prokuratūra. Išvada.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-11-25
 • Kolektyvinės Lietuvos Respublikos (LR) Seimo narių teisės

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Seimo narių veiklos garantijos. Lietuvos Respublikos Seimo narių kolektyvinės teisės bei jų įgyvendinimas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisės kolektyvinis įgyvendinimo pobūdis. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisių įgyvendinimo procedūros "sukolektyvinimas". Lietuvos Respublikos Seimo narių kolektyvinių teisių skirtumai nuo "paprastų" asmenų kolektyvinių teisių apimties ir įgyvendinimo. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-10-24
 • Kompiuterinių programų teisinė apsauga

  Įžanga. Teisiniai informacijos aspektai. Intelektinio turto apsauga. Kompiuterinės programos sąvoka. Kompiuterinės programos - kūrybinės veiklos rezultatas. Autorinės teisės taikymas kompiuterinėms programos. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos subjektai. Autorinė teisinė kompiuterinių programų apsauga. Autoriaus asmeninės neturtinės ir turtinės teisės. Programos naudojimas. Teisių į kompiuterinę programą gynimas. Kolektyvinė turtinių teisių apsauga. Autorinės teisės galiojimo laikas. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos reglamentavimas tarptautinėje teisėje. Apie piratavimą. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-11-29
 • Kontinentinis šelfas

  Įvadas. Kontinentinio šelfo statusas. Kontinentinio šelfo sąvoka. Pagrindinių kontinentinį šelfą reglamentuojančių tarptautinių teisės aktų ištakos ir apžvalga. Teismų sprendimų įtaka kontinentinio šelfo teisinio režimo raidai. Kontinentinio šelfo režimas pagal 1982 metų Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) jūrų teisės konvenciją. Pakrantės valstybių teisės į kontinentinį šelfą. Kitų valstybių teisės į kontinentinį šelfą. Kontinentinio šelfo reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Išvados. Santrauka. Summary. Išnašos.
  Teisė, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2007-12-11
 • Kontinentinis šelfas ir jo režimas

  Įžanga. Kontinentinio šelfo raida. Tarptautinių konvencijų reguliuojančių kontinentinio šelfo klausimus apžvalga. 1958 metų Ženevos konvencija dėl kontinentinio šelfo. 1982 metų Jungtinių tautų jūrų teisės konvencija. Kontinentinio šelfo klausimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymuose. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-07-19
 • Kriminalistika (4)

  Įvadas. Ekonominiai nusikaltimai. Ekonominių nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa. Ekonominio nusikaltimo sąvoka. Keturios ekonominių nusikaltimų grupės. Toliau panagrinėsiu nuo kokių aplinkybių priklauso numatomi praktiniai kriminalistikos tyrimai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-06-06
 • Kriminalistinės technikos tendencijos ir perspektyvos

  Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti, kokios šiuo metu vyrauja kriminalistinės technikos plėtojimosi tendencijos bei kokios jos ateities perspektyvos. Kriminalistikos technikos bendroji charakteristika. Kriminalistikos technikos sąvoka. Kriminalistinės technikos vieta galiojančiame BPK bei praktinėje veikloje. Kriminalistinės technikos reikšmė bei paskirtis. Atskirų kriminalistikos technikos metodų apžvalga. Kriminalistinė technika: tendencijos ir perspektyvos. Informacinių technologijų įtaka kriminalistikai. Biometrija – neišnaudota niša. Mokslo pasiekimai atskirose srityse. Išvados. Zusammenfassung.
  Teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-11-15
 • Kriminologinio tyrimo organizavimas

  Įvadas. Kriminologinio tyrimo samprata, tikslai ir rūšys. Kriminologinio tyrimo organizavimas. Kriminologinio tyrimo metodai ir jų taikymas. Atrankos kūrimo metodai. Pirminės informacijos rinkimo metodai. Pirminės informacijos analizės metodai. Kriminalinis nusikaltimų prognozavimas Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-04-28
 • Kultūros vertybių tarptautinė teisinė apsauga

  Įvadas. Terminas "kultūros vertybės". Kultūros vertybių apsaugos prielaidos. Kultūros vertybių saugos ištakos. Nematerialios ir materialios kultūros vertybės. Tarptautinės organizacijos ir dokumentai, užtikrinantys apsaugą. Dokumentai, reglamentuojantys kultūros vertybių apsaugą. 1954m. Hagos konvencija. Konvencijos ir rekomendacijos, užtikrinančios apsaugą. Pasaulio gamtos ir kultūros paveldo apsaugos konvencija. Kultūros vertybių apsaugos bendrieji principai. Dokumentai, užtikrinantys paminklų apsaugą. Šiuolaikinė kultūros vertybių samprata. Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-28
Puslapyje rodyti po