Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė
Rūšiuoti pagal
 • Nuosavybės teisių atkūrimas Skuodo rajone

  Įvadas. Literatūros analizė. Skuodo rajono apžvalga. Rajono teritorijos gamtinių ir ekonominių sąlygų charakteristika. Skuodo rajono žemės fondo sudėtis. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Piliečiai, turintys teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Turtas į kurį atkuriamos nuosavybės teisės. Prašymų atkurti nuosavybės teises pateikimas. Nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo būdai. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimas grąžinant natūra. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimas perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės sklypą. Nuosavybės teisių atkūrimas į kaimo vietovėje esančią žemę už ją atlyginant. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo bylos parengimas. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo darbų rūšys. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesas ir žemės grąžinimo natūra bylos sudarymo analizė. Perduodant nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško, vandens telkinio sklypą bylos sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija.
  Teisė, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2006-03-07
 • Nuosprendžio vykdymas: teorija ir praktika

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Bendrosios pastabos. Nuosprendžio vykdymas. Bausmės vykdymas. Nuosprendžio vykdymo tvarka. Nuosprendžio vykdymo subjektai. Nuosprendžio vykdymo požymiai. Civilinio ieškinio užtikrinimas. Praktinės nuosprendžio vykdymo problemos. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-05-31
 • Nusikaltėlių išdavimas (ekstradicija)

  Įvadas. Ekstradicijos sąvoka. Ekstradicijos ryšys kaip viena iš tarpvalstybinės pagalbos formų. Ekstradicijos vykdymas pagal valstybės nacionalinės teisės procesą. Ekstradicijos sąlygos pagal bendrąją tarptautinę teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. Lietuvos Respublikos Baudžiamajame ir baudžiamojo proceso kodeksuose nustatyta ekstradicijos sąvoka. Lietuvos nacionalinės teisės pagrindas asmens išdavimui. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti atsisakymo išduoti asmenį pagrindai. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2007-07-11
 • Nusikaltimai Lietuvoje 1990-2005 metais

  Įvadas. Nusikalstamumo prevencija Lietuvos įstatymuose. Nusikaltimų geografija Lietuvoje. Nusikaltimų skaičiaus kaita Lietuvoje 1990 – 2005 m. Nusikaltimų skaičiaus kaita 1990 – 2005 m. Lietuvoje pagal pobūdį. Nusikaltimų skaičiaus kaita 1990 – 2005 m. Lietuvoje pagal lytį. Moterų nusikalstamumas. Vyrų nusikalstamumas. Nepilnamečių nusikalstamumas. Nuteistų ir įkalintų asmenų skaičiaus kitimas. Kardomosios priemonės Lietuvoje – istorinė raida. Nusikaltimai Lietuvos teritorijoje. Nusikalstamumo prevencija ir jos stadijos. Prevencijos rūšys. Policijos įstaigų prevencinės kryptys. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-09-05
 • Nusikaltimai taikai. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai žmonijai

  Įvadas. Nusikaltimai taikai. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai žmonijai. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-03-08
 • Nusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikatai

  Nusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikatai. Nusikaltimų žmogui samprata. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Tyčinis nužudymas. Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis. Motinos tyčinis nužudymas savo naujagimio. Tyčinis nužudymas didžiai susijaudinus. Nužudymas dėl neatsargumo. Privedimas prie savižudybės. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Tyčinis lengvas kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas. Smūgių sudavimas ir žiaurus kankinimas. Neteisėtas aborto padarymas. Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos. Nusikaltimai, keliantys pavojų dėl nustatytų saugumo taisyklių pažeidimo žmonių gyvybei, sveikatai.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-03
 • Nusikaltimas žmogiškumui. Hagos tribunolas

  Įvadas. Nusikaltimo žmoniškumui samprata ir jos kilmė. Nusikaltimų žmoniškumui bendrieji požymiai. Hagos tribunolas.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-05
 • Nusikaltimo padarymo teisinės pasekmės. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti nusikaltimo padarymo teisines pasekmes, bei baudžiamąją atsakomybę ir bausmę. Nusikaltimas. Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai. Nusikaltimų klasifikavimas. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės atsiradimas ir įgyvendinimas. Baudžiamosios atsakomybės turinys ir formos. Bausmių ir poveikio priemonių bendroji charakteristika. Pagrindinės bausmės. Bausmės skyrimas. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-11-06
 • Nusikaltimo sudėties rūšys: pagrindinė, kvalifikuota ir privilegijuota nusikaltimo sudėtys

  Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėčių klasifikavimas. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtimi. Pagrindinės nusikaltimų sudėtys. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2005-10-11
 • Nusikaltimo sudėtis: sąvoka, struktūra, klasifikavimas

  Įvadas. Nusikaltimo sudėties sąvoka. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėties klasifikavimas. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-02-09
 • Nusikaltimo sudėtis: sąvoka, struktūra, klasifikavimas (2)

  Įžanga. Darbo tikslas: išsiaiškinti nusikaltimo sudėties sąvoką, jos svarbą baudžiamojoje teisėje. Išnagrinėti nusikaltimo sudėčių klasifikavimą remiantis kelių autorių nuomonėmis. Nusikaltimo sudėties sąvoka ir reikšmė. Nusikaltimo sudėties struktūra. Nusikaltimo sudėties klasifikavimas. Pagrindinė, kvalifikuota ir privilegijuota nusikaltimo sudėtis. Paprastoji ir sudėtingoji nusikaltimų sudėtis. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-11-27
 • Nusikaltimų statistinis tyrimas

  Įvadas. Santykiniai. Bazinių ir grandininių rodiklių skaičiavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Prognozavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis, grafikais.
  Teisė, namų darbas(20 puslapių)
  2005-10-11
 • Nutarimo apskundimas

  Įvadas. 2004 metų apeliacinio teismo statistika. Kam reikalingas nutarimo apskundimas? Kas gali naudotis nutarimo apskundimu ir ką apskųsti? Nuo ko pradėti? Kas ir kaip nagrinėja nutarimo apskundimą? Apygardos administracinis teismas priima sprendimą. Apeliacinis skundas. Kas ir kaip nagrinėja apeliacinį skundą? Įstatyminiai straipsniai apie nuobaudos apskundimą. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-01-30
 • Operatyvinės veiklos santykis su kitais mokslais

  Įvadas. Rašysenos ir autorystės ekspertizės. Eismo įvykių ekspertizės. Fonoskopinė ekspertizė. Medžiagų ir gaminių ekspertizės. Trasologinės ekspertizės. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-01-17
 • Operatyvinės veiklos teorijos metodologija

  Įvadas. Kada atliekami operatyviniai veiksmai. Operatyvinė apklausa. Operatyvinė apžiūra. Operatyvinis patikrinimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-01-17
 • Organizuotas nusikalstamumas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Organizuoto nusikalstamumo socialinė charakteristika. La Costra Nostra. Kolumbijos prekiavimas narkotikais. Kalio kartelis. Medeljino kartelis. Šiaurės pajūrio kartelis. Italų organizuotas nusikalstamumas Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Italų nusikaltėlių organizacijos. Sicilijos mafija. Kamora. Ndrangeta. Azijiečių organizuotas nusikalstamumas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-01-23
 • Pabėgėlių teisių apsauga Europos Sąjungoje (ES) po Amsterdamo sutarties

  Įžanga. Prieglobsčio teisės raida. Pabėgėlių statuso reguliavimas po pirmojo pasaulinio karo. Pabėgėlių statusas po antrojo pasaulinio karo. Pabėgėlio sąvoka pagal 1951m. Konvenciją ir 1967m. Protokolą. Persekiojimas, kaip kertinis pripažinimo pabėgėliu kriterijus. Neišsiuntimo principas (non–refoulement) prieglobsčio teisėje. Europos žmogaus teisių konvencija ir teisė į prieglobstį. Pabėgėlių teisių apsauga po Amsterdamo sutarties. Europos pabėgėlių fondas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-02
 • Pagrindinės teisės sampratos

  Prigimtinės teisės samprata. Sociologinė teisės samprata. Pozityvistinė teisės samprata. Teisinis normatyvizmas. Psichologinė teisės samprata. Socialinių funkcijų (solidarumo) teisės samprata. Marksistinė teisės samprata.
  Teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-09-12
 • Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymas ir keitimas

  Tikslinės žemės paskirties sąvoka ir rūšys, jos nustatymas. Žemės paskirties keitimas. Šiandieninės praktinės problemos. Išvados.
  Teisė, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-09-17
 • Pagrindiniai tarptautinės viešosios teisės bruožai ir jos skirtumai nuo nacionalinės teisės

  Pagrindiniai tarptautinės teisės bruožai. Įstatymų leidimo valdžios nebuvimas. Šaltinių ypatybės. Centralizuotos vykdomosios valdžios nebuvimas. Bendros privalomos kompetencijos teisminio organo nebuvimas. Subjektų ypatybės. Normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės teisės normų privalomumas. Pagrindiniai tarptautinės viešosios teisės skirtumai nuo nacionalinės teisės.
  Teisė, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-01-30
Puslapyje rodyti po