Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės referatai

Teisės referatai (582 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) Taryba

  Europos Sąjungos (ES) tarybos veikla. Tarybos darbo organizavimas. Pagrindinės funkcijos. Teisės aktų priėmimas ir pirmininkavimas. Pirmininkavimo Taryboje pranašumai bei trūkumai. Generalinis sekretoriatas. Europos Sąjungos (ES) Tarybos posėdžiai. Balsų pasiskirstymas Europos sąjungos Taryboje. Valstybių narių ekonominės politikos koordinavimas. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Bendra užsienio ir saugumo politika.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-10
 • Europos Sąjungos (ES) Taryba (2)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Taryba. Sudėtis. Kompetencija. Veiklos formos. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2008-01-16
 • Europos Sąjungos (ES) teisė

  Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos teisės sistemos esminiai bruožai. Europos Bendrijos (EB) teisės vieta valstybių narių teisėje. Europos Bendrijos (EB) teisės viršenybės principas ir Lietuvos teisės sistema. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-11
 • Europos Sąjungos (ES) teisės aktų priėmimo procedūros

  Įvadas. Komisijos vaidmuo teisės aktų priėmime. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų priėmimo procedūros. Konsultacijos procedūra. Bendradarbiavimas. Bendras sprendimas. Pritarimas. Europos sąjungos teisės aktų priėmimo procesas. Pirmo skaitymo etapas. Antrojo skaitymo etapas. Taikinimas. Trečio skaitymo etapas. Išvados ir pasiūlymai.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-16
 • Europos sąjungos bendrovių teisė (pagal trečiąją Tarybos direktyvą 78/855/EEB ir šeštąją Tarybos direktyvą 825/891/EEB)

  Įžanga. Europos Sąjungos bendrovių teisė. Trečioji Tarybos direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalimi, dėl akcinių bendrovių jungimo. Taikymo sritis. Prijungimas. Sujungimas. Prijungimas prie bendrovės, kuri turi ne mažiau kaip 90 proc. prijungiamos bendrovės akcijų. Kiti veiksmai prilyginami bendrovių jungimui. Šeštoji Tarybos Direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo. Skaidymas įgyjant. Skaidymas steigiant naujas bendroves. Skaidymas vykdant teisminės institucijos priežiūrą. Kitos, skaidymui prilyginamos, procedūros. Išvados.
  Teisė, referatas(31 puslapis)
  2006-11-28
 • Europos Sąjungos pagrindinės institucijos

  Įžanga. Europos Sąjungos pagrindinės institucijos. Jų funkcijos, kompetencija bei sudėtis schematiškai. Europos Viršūnių Taryba. Europos Viršūnių Tarybos darbas. Europos Komisija. Europos Komisijos darbas. Europos Parlamentas. Europos Parlamento darbas. Teisingumo Teismas. Teisingumo Teismo darbas. Europos audito rūmai.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-07-13
 • Europos Sąjungos socialinės politikos principų įgyvendinimas lygių galimybių srity

  Lygios galimybės Europos Sąjungoje. Lyčių aspekto integravimo strategija. Lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo ypatumai Europos Sąjungoje (ES). Lyčių lygybė Lietuvoje. Homoseksualumas Europos Sąjungoje (ES): teisinis narių pasirengimas užtikrinti lygybę. Nyderlandai. Lietuva.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-26
 • Europos Sąjungos teisingumo teismas

  Europos Sąjungos teisingumo teismas. Europos Teisingumo Teismo struktūra. Teisingumo Teismo imunitetas. Europos Teisingumo Teismo procesas. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-06
 • Europos socialinės chartijos pagrindinės teisės

  Darbo tikslai. 1 straipsnis: teisė į darbą. 2 straipsnis: teisė į tinkamas darbo sąlygas. 3 straipsnis: teisė į sveikas ir saugias darbo sąlygas. 4 straipsnis: teisė į teisingą atlyginimą. 5 straipsnis: teisė jungtis į organizacijas. 6 straipsnis: teisė į kolektyvines derybas. 7 straipsnis: vaikų ir paauglių teisė į apsaugą. 8 straipsnis: dirbančių moterų teisė į motinystės apsaugą. 9 straipsnis: teisė į profesinį orientavimą. 10 straipsnis: teisė į profesinį rengimą. 11 straipsnis: teisė į sveikatos apsaugą. 12 straipsnis: teisė į socialinę apsaugą. 13 straipsnis: teisė į socialinę paramą ir medicinos pagalbą. 14 straipsnis: teisė naudotis socialinės rūpybos tarnybos paslaugomis. 15 straipsnis: neįgaliųjų teisė į savarankiškumą, socialinę integraciją ir dalyvavimą visuomenės gyvenime. 16 straipsnis: šeimos teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą. 17 straipsnis: vaikų ir paauglių teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą. 18 straipsnis: teisė dirbti mokamą darbą kitų šalių teritorijoje. 19 straipsnis: darbuotojų migrantų teisė į apsaugą ir paramą. 20 straipsnis: teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį darbo ir profesijos reikalais nediskriminuojant dėl lyties. 21 straipsnis: teisė į informaciją ir konsultaciją. 22 straipsnis: teisė dalyvauti nustatant ir gerinant darbo sąlygas bei darbo aplinką. 23 straipsnis: teisė į apsaugą darbo sutarties nutraukimo atveju. 24 straipsnis: darbuotojų teisė ginti savo reikalavimus darbdaviui bankrutavus. 25 straipsnis: teisė į orumą darbe. 26 straipsnis: pareigų šeimai turinčių darbuotojų teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį. 27 straipsnis: darbuotojų atstovų teisė į apsaugą įmonėje ir jiems palankių sąlygų sudarymą. 28 straipsnis: teisė į informaciją ir konsultacijas tada, kai atliekamos grupinio atleidimo procedūros. 29 straipsnis: teisė į būstą.
  Teisė, referatas(37 puslapiai)
  2006-11-14
 • Europos žmogaus teisės

  Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Bendra žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Politinės žmogaus teisės. Žmogaus teisių garantijos. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-02
 • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

  Įvadas. 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos priėmimas. Konvencijoje įtvirtintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Europos žmogaus teisių konvencijos mechanizmas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-17
 • Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT)

  Istorija. 1950 metų Europos žmogaus teisių konvencija. Tolesnė raida. Europos žmogaus teisių teismas. Teismo struktūra. Teismo procesas. Bendrosios nuostatos. Priimtinumo sąlygos. Esmės nagrinėjimas. Nutarimai. Bylos nagrinėjimo Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) schema. Europos žmogaus teisių teismas ir Lietuva.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-01-18
 • Feodalinė teisė

  Įvadas. Feodalinis paprotys vakaruose. Feodalinės teisės sistemos atsiradimas. Objektyvumas ir universalumas. Senjorų ir vasalų teisių abipusiškumas. Kolektyvinis teisingumas. Vientisumas. Augimas. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-05-14
 • Feodalinė teisė: leno teisė, dvaro teisė, miesto ir prekybos teisė

  Įvadas. Lenų ir dvarų teisė. Lenų papročių įprasminimas. Dvarų papročių įprasminimas. Kolektyvinis dvarų teismas. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimo priežastys. Miestų teisės sistemos. Prekybos teisė. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-01-28
 • Finansiniai teisiniai santykiai (2)

  Įvadas. Finansiniai teisiniai santykiai. Finansinių teisnių santykių sąvoka. Bendrieji finansinių teisnių santykių požymiai. Finansinio teisinio santykio prielaidos. Finansiniai teisiniai faktai kaip finansiniai teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas. Finansinių teisinių santykių struktūra. Finansinių teisinių santykių objektas. Finansinių teisinių santykių subjektas. Finansinių teisinių santykių turinys. Finansinių teisinių santykių rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-29
 • Finansų teisė

  Finansų teisės sąvoka. Finansų teisės dalykas. Finansinių teisinių santykių dalyviai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalis. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai jų sąvoka ir rūšys. Finansų teisės subjektų klasifikacija. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-01-12
 • Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis

  Įvadas. Tikslas - pateikti finansų teisės sampratą, aptarti finansų teisės dalyką ir metodus, jos vietą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, ypatumus ir ryšį su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sąvoka. Finansų teisės dalykas. Finansinių teisinių santykių dalyviai. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisė – Konstitucinė teisė. Finansų teisė – Administracinė teisė. Finansų teisė – Civilinė teisė. Finansų teisė – Baudžiamoji teisė. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2010-12-21
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys – kaip verslo teisės subjektai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti, fizinių ir juridinių asmenių ypatumus. Verslo (komercinės) teisės subjekto sąvoka. Fiziniai asmenys. Fizinių asmenų samprata. Fizinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų samprata. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimas. Fizinių ir juridinių asmenų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2010-03-01
 • Forum non conveniens doktrina

  Forum non conveniens doktrinos raida. Pagrindiniai Forum non conveniens principai. Forum non conveniens doktrinos privalumai bei trūkumai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-06
 • Gaisraviečių apžiūra

  Įvadas. Padegimų ir priešgaisrinių saugumo taisyklių nusikalstamų pažeidimų tyrimas. Pirminiai tardymo veiksmai. Įvykio vietos apžiūra. Įvykį mačiusių asmenų ir nukentėjusiųjų apklausa. Gaisrų techninė ekspertizė. Nusikalstamų veikų, susijusių su sprogimais, versijos ir tyrimo ypatumai. Tolesnis bylos tyrimas. Liudytojų apklausa. Dokumentų apžiūra ir poėmis. Teismo ekspertizės. Kaltinamojo apklausa. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-01-19
Puslapyje rodyti po