Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Teisės ir valstybės santykis (2)Įvadas. Valstybės teorijos. Visuotinės gerovės valstybės idėjos. Teisinės valstybės idėjos. Pliuralinės demokratijos teorijos. Teisės ir valstybės abipusė įtaka bei savarankiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės metodo istorinė raida (2)Romėnų teisės ir scholastinės dialektikos įtaka teisės mokslui. Teisės mokslo bruožai. Mokslinių vertybių kodeksas. Teisės mokyklos. Istorinė teisės mokykla. Pandektinis mokslas. Sociologinės teisės mokykla. Teisinio realizmo atstovai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės mokslo vystymasis Vilniaus universiteteĮvadas. Teisės mokslo vystymasis Vilniaus universitete XVI - XVIII amžiuje (16-18 amžiuje). XIX amžiaus žymiausi Vilniaus Universiteto teisės mokslininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės norma (2)Įvadas. Teisės normos sąvoka, struktūra, požymiai. Teisės normų klasifikacija, deklaratyvinės teisės normos sąvoka, požymiai, panašumai ir skirtumai lyginant su kitomis teisės normų rūšimis. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisės norminis aktas (3)Įžanga. Teisės norminio akto samprata. Teisės akto samprata. Teisės norminio akto sąvoka. Teisės norminio akto požymiai. Teisės norminių aktų rūšys. Teisės norminio akto galiojimas. Įstatymo samprata. Poįstatyminio akto samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės norminis aktas kaip teisės šaltinisĮžanga. Teisės aktų sąvoka ir rūšys. Teisės norminio akto pagrindiniai požymiai. Teisės norminiai aktai ir teisės taikymo aktai. Teisės norminių aktų sistema. Teisės norminio akto struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės norminių aktų klasifikavimas ir hierarchijaĮvadas. Teisės aktų hierarchija. Įstatymai. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos įstatymai. Konstitucija. Konstitucingumo pasaulyje ir Lietuvoje raida. Konstituciniai įstatymai. Seimo ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Kodifikuoti įstatymai. Įstatymų priėmimas. Poįstatyminiai aktai. Kiti įsatymo galią turintys teisės normų aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos (2)Įvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Vidinė teisės normų struktūra. Finansų teisės normų samprata. Finansų teisės normų vidinė struktūra. Finansų teisės normų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos (4)Įvadas. Teisės normos. Teisės normų rūšys. Teisės norma ir norminis teisės aktas. Teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Teisės normų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Skaityti daugiau
Teisės normos (5)Įvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos (8)Įvadas. Teisės norma. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos (9)Įvadas. Teisės normos. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų klasifikacija. Teisės principų sistema. Subordinacijos ir koordinacijos sąveika teisės sistemoje. Pagrindinės teisės šakos. Administracinė teisė. Konstitucinė teisė. Darbo teisė. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Žemės teisė. Finansų teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir jų įtaka visuomenės gyvenimeTeisės norma. Reguliatyvinės teisės normos. Sankcijas nustatančios teisės normos. Specializuotos teisės normos. Teisės normų požymiai. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių rūšys. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas. Skaityti daugiau
Teisės normos ir jų rūšys (2)Įvadas. Teisės norma. Teisės normos paskirtis. Vidinės teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir jų rūšys (3)Įvadas. Teisės normos samprata. Teisės normos yra visuomenės socialinių normų rūšis. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų struktūra. Teisės normų hipotezių rūšys. Teisės normų dispozicijų rūšys. Teisės normų sankcijų rūšys. Teisės normų struktūros ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir jų rūšys (4)Įvadas. Teisės normos, jų sąvoka, požymiai. Teisės normos rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir jų rūšys (5)Įvadas. Teisės normos esmė. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir jų struktūraĮvadas. Teisės normos sąvoka. Teisės normos požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir jų vieta socialinių normų sistemojeĮvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos samprataĮvadas. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra. Specifiniai teisės normos bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
......